Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Sogn og Fjordane 04-2021

Avdelinga arbeider for medlemer og bedriftsgrupper innafor NITOs til ei kvar tids gjeldande visjon, føremål og strategiske målområde. Avdelinga skal ta vare på medlemene sine interesser både overfor sentrale organ og lokale miljø.

Deltakarar får innkalling

Saker som vert handsama i eit avdelingsstyre

  • Orienteringar 
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett 
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangement
  • Evt.

Kontakt ditt lokalkontor for å koma med innspel eller om du har spørsmål.

Korleis er NITO organisert?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv