Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Troms 10/19

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både ovenfor sentrale organer og lokale miljøer.

Ingen påmelding

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Saker som behandles i et avdelingsstyre: 

  • Orienteringer
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer
  • Evt. 

Kontakt ditt lokalkontor dersom du ønsker å komme med innspill eller har noen spørsmål.

Hvordan er NITO organisert? Sjekk ut nettsiden vår.