Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Vestfold 10/20

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Ikke påmelding.

Saker som behandles i et avdelingsstyre: 

  • Orienteringer 
  • Lokalpolitiske saker 
  • Handlingsplan 
  • Budsjett 
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer 
  • Evt. 

Kontakt ditt lokale kontor om du har innspill eller spørsmål. 

Hvordan er NITO organisert? 

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Aktuelle kurs og arrangementer i Vestfold