Gå til innhold
Hotel Lyngørporten. Bli med på NITOs styresamling.
< Kurs og arrangementer

Styresamling for NITO Sør

Vi kan endelig møtes igjen. Bli med på årets samling og hør mer om NITOs kongress, teambuilding og rekrutering til regionen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

fredag 10.09.2021 13:00-15:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

 

Styrene og ansatte i NITO Sør møtes en gang i året til en felles samling, der vi jobber med prosesser rundt framtidig samarbeid i regionen.

Sørlandsidyll

Bli med til Hotel Lyngørporten som ligger vakkert til i havgapet mellom Risør og Tvedestrand. I tillegg til sørlandsidyllen på anlegget, er det en fantastisk utsikt mot Lyngør.

Få både i pose og sekk, nettverksbygging og opplevelser.

Program fredag 10. september

 • 13.00 Velkommen til samling på Hotel Lyngørporten ved styreleder Malini Espeland
 • 13.00 Toretters lunsj
 • 13.30 Teambuilding med båttur, guidet vandring på Lyngør og quiz (Kote Null tar oss med på opplevelsene)
 • 16.30 Enkel bespisning i møterommet Smia og innledning om styresamlingen ved regionssjef Roy-Erik Mårtensson
 • 17.00 Nettverksbygging
 • 18.30 Pause og innsjekk
 • 19.30 Treretters middag i restauranten  

Program lørdag 11. september

 • Fra 07.30 Frokost og utsjekk når det passer den enkelte
 • 09.00 Innlegg ved Trond Markussen, møterom Smia
 • 09.30 Hvordan fungerer styrene? Informasjon om årshjulene og hva vi kan gjøre sammen
 • 10.15 Utsjekk / pause
 • 10.30 Politisk time, vi ser på den kommende kongressen         
 • 11.30 Lunsj i restauranten
 • 12.30 Foredrag om rekruttering: Påfyll av kompetanse og inspirasjon. Hvordan overvinne mentale barrierer som hindrer oss i å ta initiativ? Hvordan bygge opp en samtale om verving? Hvordan fungerer effektiv argumentasjon?       
 • 14.30-14.45 Oppsummering og avslutning 

Det tas forbehold om mindre justeringer av programmet. Det vil også bli lagt inn pauser etter behov.

Vi håper alle har anledning til å delta på hele samlingen, men det er også mulig å delta på deler av samlingen. Merk dette som kommentar i påmeldingen. 

Gerd Langmyr

Seniorrådgiver

NITO Sør

Avdelingene i region sør består av NITO Agder, NITO Buskerud, NITO Telemark og NITO Vestfold. Hvert styre består av opp til syv tillitsvalgte, og det er seks ansatte som har tilhøringhet i de fire avdelingene. 

Skjema for dekning av tapt arbeidsfortjeneste/refusjon lønn

For tillitsvalgtopplæring eller andre arrangementer der det på forhånd er avtalt av NITO skal dekke/refundere kostander.

Tapt arbeidsfortjeneste

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste fylles ut, signeres av arbeidsgiver og du legger dette inn som vedlegg/bilag i Unit 4.

Dekning av arbeidsgivers lønnsutgifter

Du skal ikke levere dette skjemaet i Unit4, men må fylles ut dersom arbeidsgiver har betalt din lønn, og skal få denne refundert fra NITO. Utfylt skjema leveres til arbeidsgiver som sende skjema som vedlegg til faktura (uten mva) direkte til NITO.

Tap av arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende

Dekning er basert på en standard G-regulert sats. Skjemaet fylles ut og legges som bilag i Unit 4.

Refusjon barnepass (300 kr døgnet) 

Dekning gjelder ev. kostnader utover ordinære barnehage-, SFO- eller tilsvarende kostander, og skal være avtale med kursansvarlig i forkant. Standard sats er kr. 300 per døgn. Skjemaet må fylles ut og legges inn som vedlegg i Unit 4.