Gå til innhold
Mennesker rundt bord
< Kurs og arrangementer

Vil du være med der avgjørelser tas?

NITO er en aktiv organisasjon med mange engasjerte tillitsvalgte, i bedrifts-, konsern- og etatsgrupper, i lokalavdelingene og i sentrale styrer, råd og komiteer. Tillitsvalgte kommer og går, og vi er avhengig av stadig fornying.

For innspill - kontakt NITO Troms valgkomite

NITO Troms er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og tar gjerne imot innspill på aktuelle kandidater til avdelingsstyret for kommende periode.

Hvem kan foreslås/velges?

  • Avdelingenes tillitsvalgte eller engasjerte medlemmer med yrkesaktivt medlemskap.
  • Det er ønskelig at alle tariffområder og begge kjønn er representert i styret.
  • I NITO ønsker vi også å rekruttere yngre medlemmer til verv i avdelingsstyrene.

Det er mulig å foreslå seg selv eller andre, uavhengig av om du/de jobber innenfor i Privat, Stat, Kommune, Spekter eller avtaleområde Energi. Valgkomiteen vil ta nærmere kontakt med de foreslåtte kandidatene.

Har du spørsmål om de ulike vervene er det bare å ta kontakt for nærmere informasjon og en prat med noen i valgkomiteen.

Valgkomite NITO Troms


Tromsø Kommune Byutvikling
Leder
komite/utvalg
93249810

Arbeidstilsynet Avd Tilsyn Finnsnes
Medlem komite/utvalg 41628051

BMO Elektro AS

Medlem komite/utvalg 41292952

Ta kontakt med din lokalavdeling