Gå til innhold
NITO Agder ønsker dine innspill. Foto: Tom Haga.
< Kurs og arrangementer

Vil du være med der avgjørelser tas?

Valgkomiteen i NITO Agder ønsker dine innspill på aktuelle kandidater til avdelingsstyret for kommende periode. Foreslå en med yrkesaktivt medlemskap eller deg selv.

For innspill kontakt NITO Agders valgkomite.

NITO er en aktiv organisasjon med mange engasjerte tillitsvalgte. Tillitsvalgte kommer og går, og vi er avhengig av stadig fornying.

NITO Agder er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Hvem kan du foreslå?

  • Avdelingenes tillitsvalgte eller engasjerte medlemmer med yrkesaktivt medlemskap
  • Det er ønskelig at alle tariffområder og begge kjønn er representert i styret
  • Vi ønsker å rekruttere yngre medlemmer til verv i avdelingsstyrene

Det er mulig å foreslå seg selv eller andre, uavhengig av om du / de jobber i avtaleområdene stat, privat, kommune, spekter eller energi.

Valgkomiteen vil ta nærmere kontakt med de foreslåtte kandidatene. Frist for innspill er 20. desember.

Har du spørsmål om vervene?

Ta kontakt med komiteleder eller andre i valgkomiteen

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.