Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Pensjonist: Julemiddag på Kroverten

Vi inviterer til vårt tradisjonelle julemiddag hvor vi fyller opp med musikk, lotteri og NITO-informasjon.

Påmelding gjøres til Sigbjørn eller Helge, se kontaktinfo under.

  • Det blir servert god julemiddag med kaffe, dessert og drikke.
  • Før maten blir det musikk av Sverre Risdal.
  • Denne gang blir det fine premier på gratislotteriet.
  • Vi avslutter med Deilig er jorden.

Påmelding kan ringes eller mailes (det blir først til mølla da vi har reservert for totalt 50 deltakere inklusiv ledsagere):
Sigbjørn Myrvoll:   
Mobil: 918 86 414  
E-post:
Helge Aker:   
Mobil: 992 82 930  
E-post:

Velkommen!

Bli med å engasjer deg i et godt NITO-miljø

Utvalget har 5 medlemmer, vil du være en av dem?
Pensjonistgruppen har en valgkomité som ledes av Aage Krüger.
Ønsker du å engasjere deg i NITO og kan tenke deg å bli med i NITOs pensjonistutvalg, ta kontakt med Aage:
Mobil: 412 12 543
E-post:

Valgkomiteen har plass til deg, blir du med?
Har du lyst til å bli med i valgkomiteen og være med å påvirke hvem som skal være med i utvalget?
Ta kontakt med utvalgets medlemmer eller avdelingskontoret på tlf 992 73 666.

Årsmøte i februar 2018

  • På årsmøtet som gjennomføres i løpet av februar har vi orienteringer om ulike aktiviteter, vi legger fram for deltakerne årsmelding og regnskap for året som har gått.
  • Pensjonistutvalget disponerer i 2017 55 000 kr. som kan benyttes på aktiviteter for medlemmene våre.
  • I tillegg foreslår medlemmene hvem som skal sitte i pensjonistutvalget (se info om utvalget og utvalgets oppgaver under) det neste året/eller de neste to årene.
  • Oppnevning av utvalget gjøres av avdelingsstyret i NITO Aust-Agder i mars-møtet.

Om Pensjonistgruppen

Pensjonistgruppen er et nettverk for alle medlemmer i NITO Aust-Agder som har status som uføre-, tidlig- eller alderspensjonister.

I regi av pensjonistgruppen arrangeres det temamøter og befaringer med faglige og sosiale perspektiver.

Virksomheten inngår i avdelingens faglige aktiviteter, og skal bidra til å nå mål som er fastsatt innenfor NITOs strategier. Pensjonistgruppen teller i dag 311 medlemmer.

Organisering

Pensjonistgruppen defineres som en lokal fag- og interessegruppe med hjemmel i vedtekter for NITOs avdelinger.

Avdelingsstyret oppnevner innen utgangen av februar hvert år et arbeidsutvalg for pensjonistgruppen. Arbeidsutvalget betegnes Pensjonistutvalget NITO Aust-Agder, og skal bestå av inntil 5 personer, herav leder, nestleder og styremedlemmer.

Pensjonistutvalgets hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre attraktive aktiviteter for en blandet medlemsgruppe.