Gå til innhold
NITO Møre og Romsdal

Pensjonist: Julemøte med foredrag om skipsfarten på Kristiansund havn

Vil du høre et spennende foredrag og spise julemat sammen med andre NITO pensjonistene?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Jørgen Strand vil holde et historisk foredrag om Kristiansund havn og utenriks sjøfart, spesielt knyttet til klippfisk og linjefarten frem til rundt 1970.

Etter foredraget går vi til Hong Kong Gardens i Skolegata (ca 300m å gå), hvor vi får god norsk julemat.

Dette er et arrangement i regi av Pensjonistutvalget i nito møre og romsdal(PU)

 

Ved spørsmål ta kontakt med utvalgsleder , tel. 91609577.

PUs styre består av tre til fem medlemmer, med to års funksjonstid, og det skal sørges for god kontinuitet ved at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig. Leder av PU møter på avdelingens styremøter når det er saker som angår pensjonistene og ellers etter avtale med avdelingsstyret. 

På samme måte som de øvrige grupperingene i avdelingen,utarbeider pensjonistutvalget aktivitetsplan og budsjett for det kommende år. Aktivitetene tar utgangspunkt i NITOs vedtatte strategier, årlige mål og aktiviteter, for eksempel i form av temamøter.

Les mer om NITO Pensjonistene

Følg oss på Facebook

POST- OG BESØKSADRESSE:

Avdelingskontor Molde
Storgata 9
6413 Molde

Avdelingskontor Ålesund
Parkgata 3A
6003 Ålesund

FAKTURA INFO:

Faktura sendes til NITO som EHF (e-faktura).
NITOs org.nr. er 856 331 482.

Alternativt kan faktura sendes som PDF til

Husk å merke med avdelingsnavn.

Andre arrangement i NITO Møre og Romsdal