Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Pensjonist: Medlemsmøte med foredrag om velferdsteknologi

Bli med og hør om hva velferdsteknologi kan bidra med for å mestre en trygg alderdom.

Vi har ingen påmelding - det er bare å komme!


Program

  • Innledning ved leder i pensjonistutvalget Robert Alsaker
  • Dagens tema er Hjelp til å bo hjemme ved prosjektleder innen velferdsteknologi Gro Anita Fosse
  • Vi koser oss med pizza og kaffe samtidig som vi orienterer om pensjonistutvalgets arbeid.

Foredragsholder vil blant annet snakke om

  • hjelpemidler som kan bidra til mestring av eget liv 
  • opplevelse av trygghet i eget hjem som hjelper en til å bo lengre hjemme.

Vi treffes for en sosial formiddag med servering.

  • Det er ingen påmelding til medlemsmøtet
  • Møt opp i god tid
  • Vi kommer tilbake til info om sted, enn så lenge har vi ført opp Kjøita som møtested.

Spørsmål om arrangementet?


Ta kontakt med Robert Alsaker, leder av utvalget til NITO pensjonistene i Vest-Agder:
E-post

Mobil 90527135

Om oss

Pensjonistgruppen er et nettverk for alle medlemmer i NITO Vest-Agder som har status som uføre-, tidlig- eller alderspensjonister. I regi av pensjonistgruppen arrangeres det temamøter og befaringer med faglige og sosiale perspektiver. Virksomheten inngår i avdelingens faglige aktiviteter, og skal bidra til å nå mål som er fastsatt innenfor NITOs strategier.

Organisering

Pensjonistgruppen defineres som en lokal fag- og interessegruppe med hjemmel i vedtekter for NITOs avdelinger. Avdelingsstyret oppnevner innen utgangen av februar hvert år et arbeidsutvalg for pensjonistgruppen. Arbeidsutvalget betegnes Pensjonistutvalget NITO Vest-Agder, og skal bestå av inntil 5 personer, herav leder, nestleder og styremedlemmer.

Pensjonistutvalgets hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre attraktive aktiviteter for en blandet medlemsgruppe. Det oppfordres fra avdelingsstyret på enkelte arrangementer å åpne arrangementene opp for øvrige NITO-medlemmer.