Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Pensjonister: Vi besøker Arkivet i Kristiansand

I nazistenes tjeneste ble bygningen et symbol for tortur og menneskeforakt. I dag er huset fylt med aktivitet basert på frihet og demokrati.

Påmelding skjer til pensjonistutvalgtes medlemmer, se nede på siden


Bli med til Arkivet, senter for historieformidling og fredsbygging.

Vi starter med omvisning kl 13:00 som tar ca. en time. I etterkant av omvisningen har vi en enkel bevertning på Arkivet.

Stiftelsen Arkivet holder til i den tidligere statsarkivbygningen som i årene 1942-45 var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet.

Stiftelsen Arkivet – Senter for historieformidling og fredsbygging i Kristiansand har siden 2001 drevet ulike aktiviteter med utgangspunkt i byggets historie.

Over 40 000 skoleelever har besøkt utstillingen i Gestapokjelleren og fått undervisning om hva vi kan lære av historien for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.

Informasjon om turen

  • Si ifra ved påmelding dersom det er noen av deltagerne som har matallergi.
  • Faktura til medlem som melder på ledsager vil komme i ettertid på e-post.
  • Vi prøver å organisere oss med kompiskjøring med en pris på kr. 50,- for dem som sitter på. Dette betales direkte til sjåføren.

Påmelding og spørsmål

Kontaktpersoner for arrangementet ved påmelding og spørsmål om turen:

Helge Aker
:
mobil 992 82 930 e-post:    

Arvid Jomar Nilsen:
mobil 906 42 955 e-post:

Om Pensjonistgruppen

Pensjonistgruppen er et nettverk for alle medlemmer i NITO Aust-Agder som har status som uføre-, tidlig- eller alderspensjonister. I regi av pensjonistgruppen arrangeres det temamøter og befaringer med faglige og sosiale perspektiver. Virksomheten inngår i avdelingens faglige aktiviteter, og skal bidra til å nå mål som er fastsatt innenfor NITOs strategier.

Organisering

Pensjonistgruppen defineres som en lokal fag- og interessegruppe med hjemmel i vedtekter for NITOs avdelinger. Avdelingsstyret oppnevner innen utgangen av februar hvert år et arbeidsutvalg for pensjonistgruppen. Arbeidsutvalget betegnes Pensjonistutvalget NITO Aust-Agder, og skal bestå av inntil 5 personer, herav leder, nestleder og styremedlemmer.

Pensjonistutvalgets hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre attraktive aktiviteter for en blandet medlemsgruppe. Det oppfordres fra avdelingsstyret på enkelte arrangementer å åpne arrangementene opp for øvrige NITO-medlemmer.