Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Familiedag på VilVite

Har du vært på VilVite før? Nå har du muligheten. Vitensenteret VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Aktiviteter for barn og voksne - her kan alle leke, lære og ha det gøy sammen.

Påmelding er ikke tilgjengelig

Informasjon om dette arrangementet er utilgjengelig for øyeblikket

VilVite, vann 19.1.11.jpg

Vitensenteret inviterer folk i alle aldre til å ta del i vitenskapelig arbeid og eksperimenter og retter seg spesielt mot barn og unge under utdanning.

Vitensenteret legger vekt på det interaktive og er rettet mot menneskene som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukere og tilskuere. Publikum skal ikke fortelles hvordan verden er, de skal bli inspirert til å finne ut av det selv.  

Ved uteblivelse, uten å gi beskjed, vil du bli fakturert kr. 160,- pr. billett.
Dette for at vi skal kunne dekke opp kostnadene som påløper. Beskjed om at du ikke benytter deg av billettene må gis til NITO Hordaland innen torsdag 31. oktober.