Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Folkemøte om samferdsel i Moss og Rygge

Få innsikt i planene som skal ivareta befolkningens behov, både i utbyggingsfasen og den varige løsningen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Forside_riktig.jpg

Mye av diskusjonene i lokalmiljøet er basert på lite presis informasjon som lett kan tolkes feil. Det er mange interesser som skal ivaretas. Blant annet beslutninger som er fattet rundt ny jernbanetrasé og trasé for RV 19. 

NITO Østfold mener diskusjonene i lokalmiljøet og medieoppslag/innlegg kan bli mer faktabaserte. Derfor ønsker vi å bidra til at lokalbefolkningen får vite mest mulig om hvorfor samferdselsløsningene og traseene er valgt - hva det betyr i praksis og i folks hverdag.

Du vil bli forklart prosessene, valgene og løsningene på en begripelig måte.

Mossingen og skuespilleren Brede Bøe er engasjert som konferansier. Han vil ta opp debatten med representanter fra Samferdselsdepartementet, Bane Nor og Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet starter med en presentasjon av trasévalget/ønsket løsning, sett fra oppdragsgivers side.

  • Hvilke problemstillinger og muligheter stod vi overfor?
  • Hvordan angrep vi mulighetene og problemstillingene?
  • Hvilke løsninger har vi kommet fram til?
  • Hva er besluttet og hva er fortsatt under planlegging?

Bane NOR og Statens vegvesen forklarer hvilke undersøkelser som er gjort, og hvordan dagens transportbehov skal dekkes samtidig som de valgte løsningene blir gjennomført.

  • Hvilke sikkerhetskrav har vi til prosjektet med tanke på byggeteknikk, trafikk, miljø osv?

Fra Bane NOR kommer prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen. Fra Statens vegvesen kommer avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann.

Du som publikum vil få mulighet til å stille spørsmål, men vi vil avgrense diskusjonen til det som opplyser saken.

Beth Th. Øvre

Beth Th. Øvre

Seniorrådgiver