Gå til innhold
Forvirret mann. Illustrasjonsfoto: GettyImages
< Kurs og arrangementer

Hva med meg i det grønne skiftet? Dialogmøte 4

Utvikling parallelt med avvikling, bli med og diskuter med dine ingeniørkolleger. NITO inviterer til dialog som skal bidra til gode løsninger for framtidas Norge.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Regjeringen anslår at petroleumsproduksjonen reduseres med 65 prosent fram til 2060. Mange felt skal produsere til lenge etter 2060. Felt skal utvikles. Sikkerheten skal bedres.

  • Hvordan kan petroleumsvirksomheten tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft?
  • Hvordan kan man sikre nødvendig teknologisk utvikling slik at vi utnytter ressursene og skaper inntekter?
  • Hvordan kan man sikre at petroleumsvirksomheten gir gode og interessante arbeidsplasser også når vi ser mot slutten, og hindre at den blir en næring arbeidstakerne flykter fra?
  • Hvordan kan fagbevegelsen sikre at petroleumsnæringen gir slike gode arbeidsplasser?

Du møter

  • Fra Equinor stiller Geir Sørtveit. Han er direktør for Utvikling og produksjon Vest og ansvar for felt som Troll, Visund, Oseberg etc. på norsk sokkel.
  • Fra Oljedirektoratet stiller Tomas Mørch. Han er leder i Oljedirektoratet med mange års fartstid og har i dag ansvar for lisensforvaltning i sørlige Nordsjø.
  • Isak Johan Braathen, er medlem av NITO, og jobber som metodeingeniør i Aker Solutions i Verdalen. Han vil kommentere innleggene fra Equinor og Oljedirektoratet.
  • Alan Achmatukaev er medlem av NITO og NITOs fagutvalg for petroleum. Han jobber i Weatherford og vil kommentere innleggene.

Meld deg på

Litt eller veldig interessert i det grønne skiftet? Du kan delta på dette dialogmøtet selv om du ikke har vært med på de tre foregående.

Vi trenger din hjelp til å sikre en rettferdig grønn omstilling.

Sammen med Grønn industri 21 skal NITO få fart på det grønne skiftet.

I rapporten Polarisering i klimadebatten fra 2021 kommer det fram at mange i petroleumsnæringen opplever at miljøbevegelsen truer livsgrunnlaget deres.

Rapport: Polarisering i klimadebatten

Samtidig er det flere som uttrykker at klimaaktivistene verken har empati eller realistiske planer for de ca. 200.000 som i dag er direkte eller indirekte sysselsatt i næringen, en næring som bidrar til å sikre velferden.

Vi er nødt til å videreutvikle og sikre hjemlige arbeidsplasser og kompetanse for framtida. 

Vil ha åpen dialog

NITO ønsker å åpne for dialog mellom medlemmer i forskjellige sektorer.

Vi trenger din hjelp til å finne løsninger som kan bidra til en rettferdig grønn omstilling for alle.

Uavhengig av fagfelt, sektor eller stilling, så ønsker vi å høre fra deg. Vi trenger innspill som kan brukes i dialog med politikere og beslutningstagere, i tillegg til råd om til hvilke veivalg som må gjøres og hvilke vurderinger som bør ligge til grunn.

Det arrangeres fire slike dialogmøter. Møtene er for NITO-medlemmer.

Datoene er: 8. april, 27. mai, 3. september og 19. oktober. 

Moderatorer er tidligere statsråd og direktør for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og NITO-ansatt og nå CEO i Development Goals Forum, Hamsika Premkumar.

Anne Cathrine Berger

Anne Cathrine Berger

Samfunnspolitisk direktør