Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Hvorfor har kommunene ulike løsninger for avfallssortering?

Hvorfor er det ulike løsninger for sortering av avfall i de ulike kommunene? Havner alt i den store ovnen uansett? Denne streamen vil gi deg en introduksjon til avfall- og gjenvinningsbransjen og vil kanskje gi deg svaret på hvorfor systemene er som de er.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Avfall- og gjenvinningsbransjens mål

Avfall- og gjenvinningsbransjen har primært vært en aktør som henter og håndterer avfall. De senere årene har bransjen befunnet seg i en omstilling som også har gjort de til produsenter, distrubutører og selgere av resirkulerte råvarer, råstoff, drivstoff og brensel.

Ressurspyramiden (ofte omtalt som avfallspyramiden eller avfallshierarkiet), er en illustrasjon på prioriteringene i norsk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk. Det primære målet er å redusere avfallsmengden, dernest å bruke produktene om igjen, før man forsøker å gjenvinne materialene i avfallet som oppstår. Av det som ikke lar seg materialgjenvinne brukes det som er egnet som brensel til energiproduksjon, og det som til sist er igjen, deponeres i godkjente deponier.

Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfall og gjenvinning, presenterer i denne streamen blant annet:

  • de ulike aktørene i bransjen
  • hva skjer med avfallet (de store strømmene)
  • hvorfor er det ulike krav til sortering 

 

De neste kurs og arrangementer

Utvalgte arrangementer med utgangspunkt i NITO Oslo og Akershus (men åpent for alle NITO-medlemmer)