Gå til innhold
Unge mennesker sitter sammen og ler
< Kurs og arrangementer

Næringskonferansen i Nordland

Hvordan skal vi klare å rekruttere og beholde framtidas arbeidskraft? Ifølge SSB opplever 36 av 44 kommuner i Nordland fylke fraflytting. Samtidig viser en ny rapport fra Kunnskapsparken i Bodø at nordlendinger har 9,4% lavere lønn enn landsgjennomsnittet.

Påmeldingsfristen er ute.

Som tidligere år vil Næringskonferansen bestå at to deler. Første dag er åpen og vi ønsker næringsliv, politikere og våre medlemmer velkommen. Etter avslutningen første dag arrangerer NITO Nordland sitt årsmøte for medlemmer og tillitsvalgte med påfølgende årsmøtemiddag (husk egen påmelding for dette). Konferansens andre dag er en avtaledel for tillitsvalgte (lokal avtalekonferanase). De tillitsvalgte fra avdelingen som er tilreisende får dekket overnatting og transport for å delta på konferansens andre dag. 

Program NITO Nordlands Næringskonferanse 2020

For våre tillitsvalgte dekker avdelingen reise, opphold og evt. tapt arbeidsfortjeneste om du deltar begge dager. For reisebestilling (fly) må NITOs reisebestillingsskjema benyttes. Dette må ikke skje før du har fått bekreftet plass på arrangementet. I bekreftelsen får du rg-nummer du skal bruke ved reisebestilling i kombinasjon med prosjektnummer som listet opp under.

Skjema for reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner.

Prosjektnummer som skal oppgis avhenger av ditt avtaleområde:

  • L020 - Privat
  • L022 - Kommune
  • L024 - Stat
  • L025 - KS Energi
  • L026 - Spekter Helse
  • Andre, ta kontakt med

Kommende arrangementer i Nordland