Gå til innhold
Illustrasjon av industriområde. Foto: Getty Images
< Kurs og arrangementer

Presentasjon av nye Hallingdal Næringshage

Hør hvordan Hallingdal Næringshage skal bidra med vekst og utvikling i næringslivet. Møte innledes med hyggelig frokost og mingling.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Prorgam

Del 1 

 • Presentasjon av nye Hallingdal Næringshage og ny nettside, ved Stian Bogar (daglig leder Hallingdal Næringshage AS)
 • Presentasjon av de største lokale eierne og det nye styret 
  Hvorfor støtte opp om HNH?  
  Hvordan driver virksomheten innovasjon og utvikling i egen bedrift?  
 • Innlegg om Hallingplast, ved Bjørn Sorteberg (styreleder)  
 • Hallingdal Kraftnett, ved Gudbrand Gulsvik (styremedlem)  
 • HR prosjekt, ved Helge Rustand (styremedlem)
 • Torpomoen Eiendom, ved Stian Oland (styremedlem)

Del 2 

De som bidrar finansielt til nye Hallingdal Næringshage er Hallingdal Kraftnett, Gjensidige Hallingdal, Sparebank 1 Hallingdal Valdres og Skue Sparebank. Bankene holder innlegg om: 

 • Hvorfor støtte Hallingdal Næringshage?
 • Hvordan jobber bankene for å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet?
 • Hvordan stimulerer bankene til utvikling og omstilling?
 • Hva er bedriftene i næringslivet gode på, og hvor er det forbedringspotensialer? 

Del 3 

Hva gjør næringshagen? Vi kan støtte utviklingsprosjekter i små og mellomstore bedrifter. Det innebærer å avdekke utviklingsmulighetene, finne finansiering og koble på kompetanse. 

 • Vi kan delfinansiere små og store utviklingsprosjekter (støttemidler fra SIVA) 
 • Vi kan ta på oss prosjektledelse
 • Vi arrangerer møteplasser og nettverksarenaer for nærings- og arbeidsliv

Innlegg ved Bernt Ivar Bergum, markeds- og bedriftsutvikler Hallingdal Næringshage.  

Program

Kl. 08:00-08:30 Frokost  
Kl. 08:30-10:00 Faglig foredrag og dialog  
 

Vannhull Hallingdal

Arrangementet er i samarbeid med: NITO Buskerud, NHO Viken Oslo, Halling Expo, Regionrådet for Hallingdal, BDO, Azets AS, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres og Skue Sparebank.