Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Sirkulær økonomi

Skal bedriften din omstille seg til å bli mer sirkulær, men mangler kunnskap om hvordan? Ta kurset og bli en sirkulær endringsagent!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 
* Påkrevd felt

I nettkurset får du en god grunnforståelse for sirkulær økonomi. Du får i tillegg til den teoretiske kunnskapen også konkret informasjon om hva du kan gjøre for å igangsette innovative praktiske løsninger. Løsninger som både gir økt sirkularitet, kutt i klimagassutslipp og verdiskapning for egen virksomhet.

Sirkulær økonomi som verktøy

Visste du at sirkulær økonomi er et verktøy som kan hjelpe oss med å nå klimamålene og flere av bærekraftsmålene, og at den norske regjeringen har mål om at Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi? Likevel har kun 50 prosent av nordmenn hørt om sirkulær økonomi, og kun 5 prosent har solid kunnskap om hva sirkulær økonomi faktisk innebærer.

Vi må bruke tiden godt nå hvis vi skal sikre at vi blir et nullutslippssamfunn i 2050. Vårt mål er å gi omfattende og solid kunnskap, på kort og fleksibel tid.

- Kun 50 prosent av nordmenn har hørt om sirkulær økonomi, og kun 5 prosent har solid kunnskap om hva sirkulær økonomi faktisk innebærer.
Undersøkelse fra Circular Norway

Sentrale tema

Kurset leveres i samarbeid med Circular Norway og bygger på fem moduler:

Innføring i sirkulær økonomi

Modul 1 gir grunnleggende forståelse om hva lineær økonomi er, hvilke utfordringer den lineære modellen fører til og hvordan en omstilling til en sirkulær økonomi kan hjelpe oss til mot en mer bærekraftig fremtid. Kurset går gjennom grunnleggende sirkulære definisjoner, modeller og strategier.

 

Globale, europeiske og norske trender, lover og forskrifter

Modul 2 gir oversikt over eksterne endringer som påvirker bedriftens muligheter og trusler i overgangen til en sirkulær økonomi. Modulen er bygget rundt internasjonale og nasjonale forskrifter, mål og regelverk, Norges sirkulære potensiale og hva som ligger i viktige regulatoriske grep som forsterkede produktrammeverk og standardisering av sirkulær økonomi. Modulen gir en strukturert oversikt over emner som for eksempel EU Green Deal, Taksonomien, Circular Economy Action Plan og ISO-standarder.

Sirkulære forretningsmodeller og verdiskaping

Modul 3 gir en oversikt over hvordan de sirkulære nøkkelprinsippene kan bli benyttet i praksis for å skape verdiskaping.

Du får ser praktiske eksempler fra norske bedrifter som har lykkes med å introdusere en sirkulær forretningsmodell. I modulen diskuteres også viktigheten av å integrere sirkulær økonomi i strategien og målsetningen til en bedrift.

Muligheter og trusler i verdikjeden

En sirkulær forretningsmodell regner med fotavtrykket i hele verdikjeden. I modul 4 lærer du om hvilke problematikk og utfordringer som er knyttet til den lineære verdikjeden, og hvordan sirkulære verdikjeder kan være med på å løse deler av denne problematikken. Modulen introduserer viktig tematikk rundt industriell symbiose og bruken av digital teknologi som for eksempel QR-koder og Blockchain for å støtte opp om nye, sirkulære verdikjeder og systemer.

Sirkulære partnerskap og kundeforhold

I en sirkulær økonomi er kunden en sentral del av verdikjeden. Modul 5 går gjennom kundens rolle i den sirkulære verdikjeden, og skiller her mellom B2B og B2C kundeforhold. Modulen utdyper hvordan du kan engasjere forbrukere til å ta sirkulære valg og kjøpsavgjørelser, sirkulær markedsføring, grønnvasking, og en guide til sirkulære anskaffelser og partnerbygging.

 

Hver modul tar ca. 20-40 minutter å gjennomføre. Etter hver modul får du en kunnskapstest, slik at du kan sjekke om du har fått med deg det viktigste.

Mer verdi med mindre ressurser

Sirkulær økonomi handler om å skape mer verdi med mindre ressurser. Dette krever en omlegging fra en bruk og kast tankegang, endret produsentansvar og sirkulært design. Bedrifter som tenker nytt tidlig, har gode muligheter til å bli svært lønnsomme.

- Creating a circular economy is the business
opportunity of our time.

World Economic Forum, Mai 2022

Et praktisk rettet kurs

Modulene bygger på hverandre og gir solid kunnskap om hva sirkulær økonomi er, hvorfor det er viktig og ikke minst, teoretiske og praktiske eksempler på hvordan sirkulære forretningsmodeller kan bli introdusert innad i egen bedrift. 

Kurset er både for deg som har begrenset til ingen forkunnskap om sirkulær økonomi og for deg som har kjennskap til sirkulær økonomi, men trenger konkrete sirkulære metoder du kan implementere i egen bedrift.

Hos NITO får du kursbevis

Når du har fullført kurset kan du laste ned kursbevis som beskriver hva du har lært i kurset. Kursbeviset kan deles på LinkedIn hvis ønskelig. 

Frida Basma

Frida Basma

Rådgiver

Avbestillingsregler for nettkurs

Avbestilling er mulig uten avgift fram til tilgang er sendt deltaker. 

Etter at tilgang er sendt må deltaker betale full avgift ved avbestilling. 

Nettkurs