Gå til innhold
Trehus i Trondheim. Foto: Morguefile
< Kurs og arrangementer

Valg 2019: Byutvikling - er Trondheim på rett vei?

NITO og Tekna inviterer politikere og fagpersoner til debatt om trafikkplanlegging, fortetting og jordvern, samt bærekraftig utvikling og bruk av kompetansen til ingeniører og teknologer. Gratis inngang, åpent for alle!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

På debatten møter du:

  • Ferhat Güven, Arbeiderpartiet
  • Tore Dyrendahl, Miljøpartiet De Grønne
  • Elin Marie Andreassen, Fremskrittspartiet
  • Rakel Skårslette Trondal, Sosialistisk Venstreparti
  • Ragna Vorkinnslien, Rødt
  • Erling Moe, Venstre
  • Høyre
  • I tillegg kommer relevante fagpersoner 

Debattleder: Trygve Lundemo. 

Metrobuss - et godt tiltak?

Trondheim by er i stor utvikling. Metrobuss er innført og skal frakte byens innbyggere mer effektivt i form av store miljøvennlige busser og hyppige avganger. En bærekraftig by skal være god og miljøvennlig å leve i. Er metrobuss et godt tiltak, og er trafikkplanleggingen av Trondheim bra nok for både myke og harde trafikanter?

Jernbanen i Trøndelag

Samtidig er Trønderbanen fortsatt basert på dieseltog, og det ser ikke ut til å komme strøm eller dobbeltspor med det første til tross for tilsynelatende politisk enighet lokalt. Hvordan skal Trøndelag plasseres på kartet i den nasjonale planleggingen av jernbane?

Bærekraftig byutvikling - gode grep for framtida

Bærekraftig byutvikling fører til effektivisering, men kan òg gå på bekostning av fortetting og jordvern. Adresseavisen viser i en artikkel fra juni at med unntak av Asker, er Trondheim den kommunen som har bygd ned mest dyrka jord i 2018, og på fylkesnivå er Trøndelag nest verst etter Akershus. Når i tillegg reguleringsplanene ikke alltid blir fulgt, tillates det for eksempel byggehøyder som er utenfor bestemmelsene. Tar lokalpolitikerne våre gode nok grep for framtida?

Trondheim skal lede verdens byer i bærekraftig utvikling

Trondheim er én av 25 byer globalt som skal lede verdens byer i bærekraftig utvikling for å nå målene til FN. Dette krever kunnskap og teknologi. Blir fagekspertisen brukt i tilstrekkelig grad i planlegging av framtidens løsninger, og har ingeniørene og teknologene aksept hos politikerne?

Benytt sjansen til å høre de lokale politikernes synspunkter rundt disse temaene.

Praktisk

  • Det blir anledning til å kjøpe drikke under arrangementet
  • Påmelding er ikke påkrevd, men om du registrerer deg kan vi sende deg en påminnelse i forkant

Debatten arrangeres av Tekna og NITO. 

Hva mener NITO?

På vegne av medlemmene er vi engasjert i en rekke saker og politikkområder: