Gå til innhold
TILLITSVALGT

Prosesskurs trinn 1

Har du lyst til å utfordre grensene dine - både personlig og som tillitsvalgt?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Overnatting

Garder kurs- og konferansesenter

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Målet med prosesskursene er å rette søkelyset på de menneskelige prosessene og du at du som tillitsvalgt lærer å håndtere situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt. Vi ser på de menneskelige prosessene som gjør at vi – når vi står ovenfor situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt – klarer å håndtere situasjoner og blir i stand til å ta effektive og gode beslutninger.

Etter gjennomførte prosesskurs har du følgende ferdigheter;

  • Faktakunnskap - som refererer seg til den teoretiske læringen
  • Ferdighetskunnskap - trenings- og refleksjonsbasert læring
  • Fortrolighetskunnskap - som skjer når du befinner deg i en reell situasjon og opplever mestring.

Vekttallsstudier i HRM og Arbeidsrett ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Hønefoss

NITO tilbyr deg - som melder deg på, deltar og fullfører alle 3 trinn i prosesskursserien, mulighet til å ta HRM og Arbeidsrett som nettbasert selvstudium. Studiene administreres fra Høgskolen i Sørøst-Norge, Hønefoss.

Godkjente innleveringsoppgaver og bestått eksamen i begge fag gir 30 (15+15) studiepoeng. Du betaler selv for bøker og litteratur som påkreves. NITO dekker kostnadene for informasjon, veiledning fra faglærere ved oppgaveinnlevering og eksamen.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen. 

Skjema for reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Oppstarttidspunkt:

  • Prosesskurs trinn 1 kl. 16:00
  • Prosesskurs trinn 2 kl. 10:00
  • Prosesskurs trinn 3 kl. 10:00

Tidspunkt for avslutning av kursene avhenger av om hvorvidt du har meldt deg på høgskolestudiene. Kursprogram med detaljert informasjon sendes ut med bekreftelsen på at du har fått kursplassen.

NITO dekker dine reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.