Gå til innhold
FAG – KURS OG KONFERANSER

Prosjektering av gassanlegg

Etter å ha gjennomført kurset skal du ha tilstrekkelig kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter, sikkerhetskrav og dimensjonering for prosjektering av anleggstype 2.

Kurset arrangeres av vår samarbeidspartner KIWA TI

Meld deg på hos KIWA TI

Husk at du som NITO medlem får 15 % rabatt på kurset hvis du oppgir at du er medlem når du melder deg på!

Krav til forkunnskaper

For å bli tatt inn på kurset må følgende krav tilfredsstilles:

  1. Ingeniørutdanning fra relevant fagområde som rørfag, kuldeteknikk, vvs-fag, prosessfag eller industrirørleggerfag. Alternativt, kan dette være teknisk fagskole eller tekniker med dokumentert praksis på minimum to år på tilsvarende nivå.
  2. Gjennomført og bestått "Innføringskurs i gassteknikk"

Sluttkompetanse

Ved bestått teoretisk prøve kan man søke om å få utstedt sertifikat som prosjekterende, Gassanlegg Anleggstype 2.

Gjennomføring

Kurset er på totalt 50 timer + eksamen og gjennomføres i to bolker:

  • Første bolk er en kurssamling på to dager
  • Andre bolk er en kurssamling på to dager inkludert eksamen siste dag

Mellom de to samlingene er det lagt opp til arbeid med case oppgaver.

Vurdering

I forlengelsen av kurset gjennomføres det en teoretisk prøve som består av flervalgsspørsmål der en må ha riktig på 80 prosent av svarene for å få bestått.

Kurset følger læreplanen i Norsk Gassnorm og har følgende innhold:

A: Fordypning i lover, regelverk og HMS. Kunne bruke aktuelt lovverk og Norsk Gassnorm og ta hensyn til HMS-kravene.

B: Planlegging, dimensjonering og prosjektledelse. Kunne planlegge, dimensjonere og lede arbeidet med bygging av gassanlegg i henhold til lover og forskrifter.

C: Oppbygging og bruk av kvalitet-/internkontrollsystem. Kunne utarbeide søknader, instrukser, prosedyrer, kontroll-, og sjekklister som skal inngå i kvalitet-/internkontrollsystemet, samt utarbeide kundedokumentasjon i henhold til kravene i Norsk Gassnorm.

D: Overordnet kvalitetskontroll av driftsettelse- Kontroll av utført arbeid ved tilsyn og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon (sjekklister, kontrollister, bruk av prosedyrer etc.)

E: Kontroll av gassanlegg (del av IK-systemet) av gassutstyret.

For flere kursdatoer, se kurssiden på www.teknologisk.no

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset blir levert i samarbeid med: