Gå til innhold
FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Kurset er delt i to, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet.

  • Offentlige anskaffelser,
  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll
  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Tidligere deltakere har gitt svært gode tilbakemeldinger om kurset, bla.:

«Svært gode forelesare, godt strukturert, gode praktiske eksempel for å underbygge det som vart sagt. I tillegg var det gode svar på spørsmål frå salen». «Utrolig dyktig og inspirerende forelesere. Det var rett og slett en fantastisk dag!». «Kurset overgikk mine forventninger»

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.
Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Foredragsholdere

Jørgen Aardalsbakke, Advokatfirmaet Grette. Jørgen jobber hovedsakelig med entrepriserett, rådgiverkontrakter og offentlige anskaffelser. Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver i Statens vegvesen Vegdirektoratet, med blant annet fagansvar innenfor kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser.
Rolf Markussen, Advokatfirmaet Grette DA. Rolf jobber i bygge- og anleggsavdelingen. Han jobber til daglig med kontraktsutforming og løpende rådgiving under pågående prosjekter, og har for øvrig prosedert en rekke større og mindre sluttoppgjørssaker for domstolene.

Aktuelle fagkurs