Gå til innhold
FAG – KURS OG KONFERANSER

Risikoledelse - Risk Management

Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i overenstemmelse med myndighetskrav. Du lærer også hvordan resultater fra risiko-vurderinger kan brukes i bedriftens forbedringsarbeid.

Kurset arrangeres av vår samarbeidspartner KIWA TI

Meld deg på hos KIWA TI

Husk at du som NITO medlem får 15 % rabatt på kurset hvis du oppgir at du er medlem når du melder deg på!

Læringsmål risikoledelse - risk management


Etter gjennomført modul skal du:

 • Kjenne myndighetskrav til bruk av risikovurderinger
 • Kjenne prinsippene for risikostyring relatert til ISO 31000
 • Ha oversikt over risikovurderinger som metode i: kvalitetsledelse relatert til ISO 9001 - miljøledelse relatert til ISO 14001 - helse, miljø og sikkerhet
 • Ha kunnskap og ferdigheter i bruk av NSO-metoden og sikker jobbanalyse
 • Kunne bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid
 • Ha kjennskap til kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder
 • Ha forståelse for risikovurderinger som styrings- og ledelsesverktøy
«Både kursinnhold, instruktørene og fasilitetene tilfredstilte på alle måter mine forventninger og behov.» – Heiki M. Skavhaug, TDC AS

Del 1

 • Introduksjon til risiko og risikostyring. Grunnleggende begreper
 • Risikostyringsprosessen
 • Risikoakseptkriterier
 • Grovanalyse. NSO-metoden

Del 2

 • Risikovurdering i ulike sammenhenger
 • Sikker Jobb Analyse (SJA)
 • Forskjellige kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder
 • Prosjektrisiko
 • Finansiell risiko
 • Security og informasjonssikkerhet
 • Objektsikkerhet
 • Statistikk og sannsynlighetsteori
 • Ulykkesrisiko
 • Psykologiske sider av risiko
 • Sikkerhet og beredskap
 • Sikkerhetskultur
 • Standarder

Følgende standard må medbringes til modulen:

ISO 31000 :2009 Risikostyring Prinsipper og retningslinjer

I tillegg anbefales følgende litteratur:

Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne Risikoanalyse – teori og metoder, 2009, Tapir akademisk forlag, Standard Norge www.standard.no

Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering as og gir teoretisk grunnlag for Risk Manager sertifisering

For flere kursdatoer, se kurssiden på www.teknologisk.no

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset blir levert i samarbeid med:

Bli medlem i NITO

Gjør som over 83.000 andre ingeniører og teknologer! Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen. 

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2017 kan du trekke fra inntil kr 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli medlem i dag