Gå til innhold
NITO Buskerud

Styremøte i NITO Buskerud 11/17

Avdelingen arbeider for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Kontakt ditt lokalkontor for å komme med innspill eller om du har spørsmål.

NITO har 20 lokalavdelinger spredt over hele landet. Lokalavdelingen ivaretar medlemmer, bidrar til å etablere bedriftsgrupper og utvikler tillitsvalgte. Avdelingsstyret består av sju demokratisk valgte medlemmer.

Styremøter holdes åtte til tolv ganger i året. Alle NITO-medlemmer kan gi innspill om saker til behandling, disse må være gitt til styreleder minst 14 dager før møtet.

Saker som behandles i et avdelingsstyre:

  • Orienteringer
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer
  • Evt.

Kontakt ditt lokalkontor for å komme med innspill eller om du har spørsmål.

Ta kontakt med din lokalavdeling

Følg oss på Facebook

POST- OG BESØKSADRESSE:

Bragernes Torg 13
3017 Drammen

Ring for å avtale møte

FAKTURA INFO:

Faktura sendes til NITO som EHF (e-faktura).
NITOs org.nr. er 856 331 482.

Alternativt kan faktura sendes som PDF til

Husk å merke med avdelingsnavn.