Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 11/20

Avdelinga skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innanfor NITOs visjon, formål og strategiske målområder. Avdelinga skal ivareta medlemmene sine interesser både overfor sentrale organ og lokale miljø.

Styret får eiga innkalling til møtet.

Saker som vert behandla i eit avdelingsstyre:

  • Handlingsplan
  • Planlegging og evaluering av arrangement
  • Budsjett
  • Lokal- og sentralpolitiske saker
  • Orienteringar
  • Ymse

Kontakt NITO Nord-Rogaland og Sunnhordaland dersom du har spørsmål, innspel eller merknader.

Korleis er NITO organisert?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv