Gå til innhold
FAGNETTVERK

Temamøte: Ansvar for takstmenn

Valg av selskapsform for virksomheten er viktig i forhold til hvilken økonomisk risiko en takstmann har. Videre er det viktig å ha kjennskap til hvordan en takstmann kan komme i ansvar. Kom på temamøte for å få en oversikt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Innhold:

Dette temamøtet vil gi en innføring i fordeler og ulemper ved valg av selskapsform og hvilken risiko det er knyttet til de forskjellige alternativene.

Videre vil vi kort gå inn på farer og feller ved takseringsoppdraget og hva takstmannen bør være oppmerksom på i forbindelse med dette.

Det vil også være en representant fra selskapet der medlemmene har sin ansvarsforsikring som vil redegjøre nærmere for innholdet av den eksisterende forsikringsordningen. Det er videre lagt opp til to separate temamøter etter sommeren der man vil gå i dybden rundt spørsmål knyttet til det rettslige og økonomiske ansvaret en takstmann er eksponert for.

Sted: NITO sekretariatet, Støperigata 1, Oslo

FORELESERE:

Jens Petter Bull, Advokat i Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

Jens Petter Bull har bakgrunn fra byggebransjen og har jobbet jevnlig med bygg i 30 år.

Han har konsentrert seg om fast eiendoms rettsforhold og har kontinuerlig befattet seg med avhendingsloven siden denne trådte i kraft. Jens Petter Bull holder jevnlig kurs og foredrag om eiendomsrettslige temaer, bl.a. for NITO, Huseiernes Landsforbund og Universitetet i Stavanger.

Han er leder i Huseiernes Landsforbund Eiendom. Jens Petter Bull er oppnevnt representant i Husleietvistutvalget og i Håndverkerklagenemnda.

Ketil Krohn Venås, Advokat i Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

Han har omfattende erfaring med rettsområder knyttet til avhending av fast eiendom, eierskifteforsikring, bustadoppføring, håndverkertjenester, entreprise, sameie- og borettslagsrett, selgerregress,takstmannsansvar og eiendomsmegleransvar.

Har i tillegg jobbet med brannskadeskjønn og forsikring. Har prosedyreerfaring i tvister knyttet til avhending av fast eiendom og regress mot takstmann og eiendomsmegler.
Arrangementet er gratis.

Det starter med en enkel servering kl. 1730.
Eventuelle allergier og/eller mathensyn sendes pr epost til .

No-show

Vi gjør oppmerksom på at hvis du velger å ikke komme, uten å gi oss beskjed (no-show), vil du bli belastet kr. 400,- i gebyr. Dette for at vi skal kunne dekke opp kostnadene som påløper.

Beskjed om at du ikke kan delta må gis til ansvarlig sekretær dagen før gjennomføring.