Gå til innhold
TILLITSVALGT

Temakurs - Pensjon

Pensjon er et komplekst tema som angår oss alle! Har du oversikt over de grunnleggende pensjonsordningene og hvordan disse fungerer? - Hvordan fungerer de forskjellige regelverkene sammen og parallelt? - Hvordan klare å få en totaloversikt over alle?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Overnatting

Thon Hotel Vika Atrium

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Mange bedrifter endrer eksisterende pensjonsordning. Du som tillitsvalgt bør være i stand til å forstå hva endringene innebærer, slik at du kan delta i drøftelsene rundt hva som er viktigst å videreføre og hva som eventuelt bør endres eller forbedres.

Pensjon kan være vanskelig å skaffe seg nødvendige oversikt over for den enkelte, og når du har deltatt på kurset vet du hvordan de grunnleggende ordningene fungerer.

Du har da kompetanse om;

  • Folketrygden
  • offentlige og private tjenestepensjonsordninger
  • AFP
  • endringene som følger av pensjonsreformen.

Kurset er et dagskurs og arrangeres to ganger i 2017. Meld deg på den kursdatoen som passer best for deg.

NITO dekker dine reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen. 

Beregn tilstrekkelig reisetid til og fra hjem/kurssted til flyplass i henhold til kursprogrammets start- og stopptidspunkter (Fly-/tog-/bussholdeplass pluss oppmøtetid på flyplasser)