Gå til innhold
FAGNETTVERK

Temamøte: Etablering, finansiering og regnskap

Temamøtet tar for seg utvalgte emner innen selskapsrett, skatt og regnskap mv. som det er nyttig å være oppmerksom på for selvstendig næringsdrivende og du som går med tanke på etablere ditt eget.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Innhold temamøte:

Selskapsrett

 • Selskapsetablering og selskapsstruktur
 • Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet, herunder styrets handleplikt
 • Forhøyelse av aksjekapital
 • Aksjonæravtaler
 • Aksjebaserte incentivordninger

Skatt

 • Eierstruktur og skatt
 • Skatt på aksjer og opsjoner

Merverdiavgift

 • Registrering i Merverdiavgiftsregistret, herunder forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør

Regnskap

 • Regnskapsplikt
 • Revisjonsplikt
 • Behov for revisor for selskap uten revisjonsplikt (attestasjoner, bekreftelser og rådgivning mv.)
 • Praktisk bruk og forståelse av regnskap

Forelesere

 Eivind Thorstad - Advokat og partner ved Deloitte Advokatfirmas Drammenskontor. Han jobber særlig med skatte- og selskapsrettslig rådgivning, herunder kjøps- og salgsprosesser, kapitalinnhenting mv.


 

Jorunn K. Bergmann - Advokat og senior manager ved Deloitte Advokatfirmas Drammenskontor. Hun jobber med hovedfokus på merverdiavgift, toll og særavgifter, herunder med rådgivning til gründere og oppstartsvirksomheter.


Vidar Nesse - Statsautorisert revisor og partner ved Deloittes Drammenskontor. Han har lang erfaring med revisjon av og rådgivning til gründere og oppstartsvirksomheter.

Praktisk informasjon
Enkel bevertning fra 17:00 og oppstart av det faglige fra 17:30

No-show

Vi gjør oppmerksom på at hvis du velger å ikke komme, uten å gi oss beskjed (no-show), vil du bli belastet kr. 400,- i gebyr. Dette for at vi skal kunne dekke opp kostnadene som påløper.

Beskjed om at du ikke kan delta må gis til ansvarlig sekretær dagen før gjennomføring.