Gå til innhold
NITO Vest-Agder

Temamøte: Strukturendringer og sammenslåinger - hva må tillitsvalgte være bevisste på?

Flere av kommunene i Vest-Agder står foran omfattende strukturendringer. Selv om NITOs medlemmer utgjør en liten gruppe av de ansatte i kommunene er det viktig å være med i prosessene for å sikre våre medlemmer best mulig vilkår og å tilrettelegge for gode prosesser lokalt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

 ForhandlingerMålgruppe for samlingen

Primært ledere og styremedlemmer fra bedriftgruppene, men vi ønsker også andre medlemmer velkommen.

Tema

Fra NITO sentralt vil advokatfullmektig Beate Sire Dagslet delta. Beate vil forelese om hva man bør / må passe på i forbindelse med kommunesammenslåingene, herunder:

  • Forhold til avtaleverket
  • Akademikersamarbeid - muligheter
  • Erfaringsutveksling og tips på veien

Praktisk info

Tema på møtet gir grunnlag for rett til permisjon med lønn for tillitsvalgte i hht. gjeldende avtaleverk, ev. andre deltakere (uten tillitsverv) må sjekke muligheter for fri med lønn hos arbeidsgiver. NITO dekker reise og lunsj.

Av hensyn til servering og praktisk tilrettelegging trenger vi påmelding fra hver enkelt deltaker. Bruk kommentarfeltet ved påmelding dersom du har allergier eller annet vi ev. må ta hensyn til.

Noen spørsmål?

Kontakt styremedlem Terje Premak på  eller mobil.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs