Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Årets lønnsforhandlinger for kommunesektoren

Skal du forhandle i år? Da bør du ikke gå glipp av samlingen for bedriftsgruppetillitsvalgte/forhandlingsleder i bedriftsgruppen hvor du får hevet din kompetanse før høstens forhandlinger

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Scandic Ambassadeur Drammen

Hotell er påkrevd

Aktiviteter

tirsdag 30.08.2022 19:00

onsdag 31.08.2022 09:00-17:00

torsdag 01.09.2022 09:00-15:00

 
* Påkrevd felt

Årets konferanse er to-delt:

  1.  Målgruppen for den første delen 31. august er for bedriftsgruppetillitsvalgte/bedriftsgruppens forhandlingsleder
  2.  Målgruppen for den andre delen 1. september er for hovedtillitsvalgt i fylkene.

Temaene for konferansen er:

  • Årets lokale forhandlinger
  • Forhandlingstips
  • Økonomi i forhandlingene - NITOs tallknuser

Du vil selvfølgelig også få mulighet for erfaringsutveksling og nettverksbygging på samlingen - hvor du kan plukke opp tips til hvordan du kan forberede deg til forhandlingene

Vi starter opp den 30. august med middag kl. 19.00 for alle, og ønsker du å delta på den sosiale delen av konferansen denne kvelden så krysser du av i påmeldingsskjemaet.

Kryss av i påmeldingsskjemaet for hvilke deler av konferansen du deltar på. Kryss også av for tilknytningsovernatting fra dagen før oppstart hvis du deltar på middagen den 30. august.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: