Gå til innhold
Fire smilende mennesker med NITO logo i bakgrunn
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 02/2021

Avdelinga skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innanfor NITOs til ei kvar tid gjeldande visjon, formål og strategiske målområde. Avdelinga skal ivareta medlemmene sine interesser både mot sentrale organ og lokale miljø.

Alle i avdelingsstyret får link til møtet

Saker som vert handsama i eit avdelingsstyre

  • Orienteringar 
  • Lokalpolitiske saker 
  • Handlingsplan 
  • Budsjett 
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangement 
  • Ymse 

Kontakt ditt lokale kontor om du har innspell eller spørsmål.   

Korleis er NITO organisert?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Kurs og arrangement i Nord-Rogaland og Sunnhordland