Gå til innhold
En dame og tre menn med grønn NITO logo i bakgrunn
< Kurs og arrangementer

Styremøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 05/2021

Avdelinga skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innanfor NITOs visjon, formål og strategiske målområder. Avdelinga skal ivareta medlemmene sine interesser både overfor sentrale organ og lokale miljø.

Alle i avdelingsstyret får link til møtet

Saker som vert handsama i eit avdelingsstyre

  • Orienteringar 
  • Lokal- og sentralpolitiske saker 
  • Handlingsplan 
  • Budsjett 
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer 
  • Ymse 

Kontakt ditt lokale kontor dersom du har spørsmål, innspel eller merknader.   

Korleis er NITO organisert?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Kurs og arrangement i Nord-Rogaland og Sunnhordland