Gå til innhold
Forhandlinger. Foto: Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Bli en bedre forhandler - Trondheim

Bedre lønn og bedre betingelser - vær godt rustet før du går inn i forhandlinger med ledelsen. Lær hvordan du blir bedre til å forhandle.

Kurset er avlyst.

NITO avlyser alle fysiske arrangementer

NITO opprettholder normal medlemsservice så langt det lar seg gjøre, men avlyser fra og med 12. mars alle kurs og arrangementer. Dette gjelder fram til og med 30. juni 2020. Påmeldte deltakere vil bli kontaktet.

NITO og koronaviruset

Forhandlinger foregår hele året, det skjer både på formelle og uformelle møteplasser. For en tillitsvalgt er lønnsforhandlinger en viktig oppgave. Hva skal du være bevisst på?

Få tips av en dreven forhandler

Lise Dragset er tillitsvalgt ved St. Olavs Hospital. Hun har lang erfaring som tillitsvalgt og er en god forhandlingsrådgiver, hun vil inspirere deg. 

Gjennom forelesning og rollespill får du kunnskap og praktisk øvelse. Det du lærer er nyttig å ta med inn i årlige lønnsforhandlinger.

  • Forberedelse til forhandlinger
  • Praktisk trening i hele forhandlingsprosessen
  • Øv deg som forhandler og få umiddelbare tilbakemeldinger

Praktisk

NITO dekker reise og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Kurset avsluttes med lunsj kl. 13.

Dersom du deltar på NITO Intro 1 dagen før, kan du få dekket overnatting.

Viktig om deltakelse på kurs og arrangementer for tillitsvalgte

Du får som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale.

Ikke bestill reise/billetter før dette er avtalt. Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs