Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Temakurs i etikk

Er etikken kun til pynt? Står vanskelige dilemma og valg i kø? Det å være tillitsvalgt byr på en rekke etiske spørsmål. - Etikk er et fag, og etikk kan hjelpe deg!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

9. okt - 10. okt / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

NITOs etikkomité ønsker at du i din rolle som tillitsvalgt, skal få trygghet for at grunnleggende kunnskap om etikk kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner.

På årets temakurs vil vi kombinere teoretisk kunnskap og øving i bruk av etiske refleksjonsverktøy. Du kan glede deg til gode diskusjoner med tillitsvalgtkollegaer fra hele landet.

Som tillitsvalgte ønsker vi å nærme oss spørsmål og utfordringer på en profesjonell måte, og i dag møter vi mange etiske dilemma i norsk arbeidsliv:

 • Krigen i Ukraina
 • Energipriskrisen i Europa
 • Utviklingen innen kunstig intelligens

Alle punkter utfordrer både vår evne til solidaritet og arbeidet med det grønne skiftet, men også vår tenkning rundt sikkerhet og trygghet.

Hvordan kan vi som tillitsvalgte møte dilemma som oppstår når ulike hensyn kolliderer?

Du møter:

 • Einar Øverenget, Professor i Filosofi, Høgskolen i Innlandet
  Einar er en av Norges mest engasjerende filosofer. Han gir oss et spennende og inspirerende møte med etikk i norsk arbeidsliv anno 2023, spesielt rettet mot ingeniører og teknologer.
 • Eva Solem, Samfunnsviter og coach, Turnaround.
  Eva deler sin kunnskap om kommunikasjon og hverdagspraksis som bidrar til likeverd og inkludering.
 • Bjørn Tore Sund, medlem av NITOs etikkomite. Bjørn Tore deler noen av sine tanker om hvorfor kunstig intelligens og etikk er to sider av samme sak, og hvordan vi kan jobbe med temaet som tillitsvalgte.
 • Inger Annie Moe, leder av NITOs etikkomite. Inger Annie deler noen av sine erfaringer fra etikkarbeidet i NITO og tanker rundt betydning av etikkompetanse i tillitsvalgtrollen.

Når du deltar på kurset, gir det deg

 • Kunnskap om begreper og modeller som kan være til hjelp for å reflektere systematisk over ulike dilemma du kan møte både privat og på jobb.
 • Kjennskap til «Navigasjonshjulet», - et verktøy som kan hjelpe oss til å ivareta forståelse for en rekke perspektiver når vi står overfor etiske spørsmål og problemstillinger.
 • Erfaring med bruk av praktiske verktøy for å navigere i dilemma og etiske problemstillinger
 • Et nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger i utøvelse av tillitsvervet ditt

Kurset gir deg mulighet til egen refleksjon, erfaringsutveksling og diskusjon om etiske problemstillinger.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca. 3 uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til reise@nito.no. Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen. Du må huske på å krysse av når du tar med deg håndbagasje/innsjekket bagasje.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: