Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Etikk-webinar om varsling

Hvordan skal jeg varsle og hvordan bidra til en sunnere bedriftskultur? Mange kjenner på usikkerhet rundt varsling. Har arbeidsplassen din laget egne rutiner slik loven krever? Lær hvordan bedriftskulturen kan avverge kritikkverdige forhold.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

NITOs etikkomite er opptatt av at bedriftskulturen på norske arbeidsplasser skal legge til rette for at kritikk og uenighet blir håndtert på en ryddig og god måte. 
 
I Norge fikk vi nye retningslinjer for varsling 1. januar 2020. Hensikten var å styrke vernet av varslere og gjøre reglene enklere å forstå. Har du fått dette med deg? Og forstår du de nye reglene? Vet du hvordan du går fram for å varsle? Har din arbeidsplass laget regler for varsling slik loven krever? 
 
Dersom en avdekker kritikkverdige forhold som kan være ulovlig eller etisk tvilsomme, er det viktig at saken blir tatt tak i på en betryggende måte. Da er det godt å vite at det finnes regler for hvordan du skal gå fram for å varsle på en forsvarlig måte. 
 
NITO arrangerer et webinar om denne problematikken. Èn time om dette temaet vil være svært nyttig for mange. 

  • Få kunnskap om Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Bli kjent med hva som kan betegnes som kritikkverdige forhold, hvilke krav som stilles til forsvarlig varsling, og hvilke krav som stilles til virksomhetenes egne rutiner for varsling. 
  • Lær om NITOs interne rutiner for varsling. Få innblikk i hva de ulike trinnene i en varsling betyr for en tillitsvalgt som enten varsler selv eller bistår et medlem i intern varsling i NITO.   
  • Få større trygghet om varslingsrutiner i egen bedrift og innsikt i etikkomiteens tanker om hvordan du kan jobbe for en sunnere bedriftskultur. 

Du møter

  • Advokat Marianne Kjellsen som er en av NITOs eksperter på varsling og diskriminering på arbeidsplassen. Hun gir deg nyttig kunnskap om hvilke retningslinjer som gjelder.  
  • Leder i NITOs etikkomite Inger Annie Moe. Hun forteller hvordan tillitsvalgte kan bidra til gode lokale rutiner for varsling, og skape en bedriftskultur som reduserer antall varslingssaker. 

Send gjerne inn spørsmål til innlederne i forkant eller i løpet av webinaret.  

Obs!


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på nito.no/min-side (krever pålogging). 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: