Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Etikk

Møter du utfordrende situasjoner som tillitsvalgt som du lurer på hvordan du skal takle? Hva er det klokeste valget, og hvilke spørsmål må vi stille for å komme fram til den riktige løsningen? Her kan etikken hjelpe deg!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

Feltet er påkrevd

 

NITOs etikkomité ønsker at du skal få trygghet for at grunnleggende kunnskap om etikk kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner.

Til årets temakurs i Etikk er vi så heldige å få en av Norges mest engasjerende filosofer, Einar Øverenget, til å gi oss et spennende og inspirerende møte med etikk i norsk arbeidsliv, spesielt rettet mot ingeniører og teknologer. Etter den grunnleggende innføringen, ser vi på dilemma knyttet til kunstig intelligens og konsekvenser for framtidas jobber.

I tillegg vil lederen av ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum og et knippe av andre dyktige forelesere belyse dilemmaer knyttet til ytringer og måten vi prater til hverandre på - ansikt til ansikt og via sosiale medier. 

Når du deltar på kurset, gir det deg: 

  • Nyttig erfaring ved å identifisere og løse etiske dilemma som du kan oppleve som arbeidstaker, privatperson og tillitsvalgt
  • Metoder for å reflektere over ulike dilemma du kan møte både privat og på jobb
  • Et nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger i utøvelse av tillitsvervet ditt 

Kurset dekker blant annet: 

  • Grunnleggende innføring i etikk 
  • Etiske problemstillinger i arbeidslivet 
  • Etikkarbeid i NITO og betydning av våre etiske retningslinjer i rollen som tillitsvalgt 
  • Varsling i arbeidslivet 
  • Betydningen av ord og ytringer - ansikt til ansikt og via sosiale medier
  • Etisk refleksjon i praksis, med diskusjoner rundt relevante etiske dilemma


Du får muligheter for egen refleksjon, erfaringsutveksling og diskusjoner rundt etiske problemstillinger. 

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.