Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Etikk

Møter du utfordrende situasjoner som tillitsvalgt som du lurer på hvordan du skal takle? Hva er det klokeste valget, og hvordan skal du komme fram til den riktige løsningen? Her kan etikken hjelpe deg!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel Oslo

Feltet er påkrevd

NITOs etikkomité ønsker at du skal få trygghet for at grunnleggende kunnskap om etikk kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner. Til årets temakurs i Etikk har vi nok en gang vært så heldige å få en av Norges mest engasjerende filosofer, Einar Øverenget til å gi oss et spennende og inspirerende møte med etikk i norsk arbeidsliv, spesielt rettet mot ingeniører og teknologer.

I tillegg har vi samlet et knippe av andre dyktige forelesere som blant annet vil belyse dilemmaer knyttet til varsling og måten vi prater til hverandre ansikt til ansikt og via sosiale medier.

Når du deltar på kurset gir det deg;

  • nyttig erfaring i å identifisere og løse etiske dilemma som du som privatperson, tillitsvalgt og arbeidstaker kan oppleve
  • metoder for å reflektere over ulike dilemma du kan møte både privat og på jobb
  • et nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger i utøvelse av tillitsverv ditt

Kurset dekker blant annet:

  • Grunnleggende innføring i etikk
  • Etikkarbeid i NITO og betydning av våre etiske retningslinjer i rollen som tillitsvalgt
  • Varsling i arbeidslivet
  • Betydningen av ord og ytringer ansikt til ansikt og via sosiale medier
  • Etisk refleksjon i praksis, med diskusjoner rundt relevante etiske dilemma

Du får muligheter for erfaringsutveksling, diskusjoner rundt etiske problemstillinger og egen refleksjon.

Bekreftelse på kursplass og eventuell flybillettbestilling

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca. 3 uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til reise@nito.no. Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.