Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Etikk

Møter du utfordrende situasjoner som tillitsvalgt som du lurer på hvordan du skal takle? Hva er det klokeste valget, og hvilke spørsmål må vi stille for å komme fram til den riktige løsningen?    Her kan etikken hjelpe deg!  

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

NITOs etikkomité ønsker at du skal få trygghet for at grunnleggende kunnskap om etikk kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner.

Til årets temakurs i etikk har vi nok en gang vært så heldige å få en av Norges mest engasjerende filosofer, Einar Øverenget til å gi oss et spennende og inspirerende møte med etikk i norsk arbeidsliv, spesielt rettet mot ingeniører og teknologer.

 
Temaene vi belyser på kurset er blant annet:

 • Grunnleggende innføring i etikk
 • habilitet/inhabilitet
 • ytringsfrihet versus krenking
 • kunstig intelligens og digital etikk 

 
Når du deltar på kurset, gir det deg:  

 • nyttig erfaring i å identifisere etiske dilemma som du kan oppleve som arbeidstaker, privatperson og tillitsvalgt  
 • metoder for å reflektere over ulike dilemma du kan møte både privat og på jobb  
 • et nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger i utøvelse av tillitsvervet ditt 

Du får muligheter for egen refleksjon, erfaringsutveksling og diskusjoner rundt etiske problemstillinger.  

Hva vil du få ut av å delta på kurset?

 • Grunnleggende innføring i etikk
 • Etiske problemstillinger i tilknytning til arbeid og samfunnsliv
 •  Etikkarbeid i NITO og betydning av våre etiske retningslinjer i rollen som tillitsvalgt  
 • Etisk refleksjon i praksis, med diskusjoner rundt relevante etiske dilemma  

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: