Gå til innhold
Mann og kvinne som diskuterer
< Kurs og arrangementer

Etikkspillet

Møter du utfordrende situasjoner som tillitsvalgt som du lurer på hvordan du skal takle? Hva er det klokeste valget, og hvordan skal du komme fram til den riktige løsningen?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

Det å være tillitsvalgt kan by på utfordrende situasjoner. Har du møtt vanskelige situasjoner og vært i tvil på hvordan du som tillitsvalgt skal takle at ulike hensyn kolliderer? Her kan etikken hjelpe deg.  

Vi har derfor invitert NITOs etikkomité til å gjennomføre etikkspillet for de som deltar på årsmøtet. NITOs etikkomite vil veilede alle gjennom etikkspillet, og det er bare å glede seg til gode diskusjoner med tillitsvalgtkollegaer fra hele avdelingen.

Etikk er et fag og NITO ønsker at alle skal ha trygghet på at grunnleggende kunnskap om etikk kan hjelpe i vanskelige situasjoner. Derfor har NITO utviklet et etikkspill som gir teoretisk kunnskap og øving i etiske refleksjonsverktøy.

Når du deltar på kurset gir det deg;

 • nyttig erfaring i å identifisere og løse etiske dilemma som du som privatperson, tillitsvalgt og arbeidstaker kan oppleve
 • metoder for å reflektere over ulike dilemma du kan møte både privat og på jobb
 • et nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger i utøvelse av tillitsvervet ditt

Kurset dekker blant annet:

 • Etikkarbeid i NITO og betydning av våre etiske retningslinjer i rollen som tillitsvalgt
 • Etisk refleksjon i praksis, med diskusjoner rundt relevante etiske dilemma

Du får muligheter for erfaringsutveksling, diskusjoner rundt etiske problemstillinger og egen refleksjon.

Årsmøte NITO Nordland

Praktisk informasjon: 

 • Kursholdere fra NITOs etikkomite er Bjørn Tore Sund og Frode Granbakken
 • Kurset er åpent for alle medlemmer i området, ikke bare de som deltar på årsmøtet
 • Husk å meld deg på årsmøtet for NITO Nordland
 • For å få overnatting dekt må man delta på etikkspillet
 • Etikkspillet holdes fra 09:00-11:00 og det avsluttes med felles lunsj før avreise hjem 
 • Husk å melde inn eventuelle allergier ved påmelding

Etiske dillema

 1. En god samarbeidspartner og leverandør vil gi deg en flaske vin fordi vedkommede setter slik pris på samarbeidet med deg.......
 2. Du opplever at en kollega til stadighet er så sur og vrien at det går ut over arbeidsmiljøet.....
 3. Du tar i mot beskjed om en kollega som er syk og ikke kan komme på jobb. Samme dag leser du på facebook om vedkommendes strålende dag med både trening, levert bilen på service og at middagen til kona nå står klar på bordet.
Renate Bakkehaug

Renate Bakkehaug

Konstituert regionssjef

NITOs etikkomite - sammensetning og mandat

NITOs etikkomite velges av kongressen.

NITOs etikkomite 2021-2024:

 • Leder: Inger Annie Moe, NITO Nord-Trøndelag
 • Grete Enge Garshol, NITO Møre og Romsdal
 • Frode Granbakken, NITO Trøndelag, Sør
 • Monica Nyheim, NITO Oslo og Akershus
 • Yngve Sjølset, NITO Hordaland
 • Bjørn Tore Sund, NITO Hordaland

Kontakt NITOs etikkomite: 

NITOs etikkomite skal:

 • Forvalte NITOs etiske retningslinjer, behandle klagesaker over medlemmenes overtredelse av disse, og innstille på sanksjoner eller ekskludering av et medlem som bryter Lov for NITO, NITOs verdier, etiske retningslinjer eller på annen måte skader NITO, ref. Lov for NITO § 4.5. Innstillingen kan vedtas av presidenten. Medlemmet kan anke vedtaket til et samlet hovedstyre.
 • Gi medlemmene råd og veiledning i yrkesetiske spørsmål.
 • Være hovedstyrets rådgivende organ i yrkesetiske spørsmål.
 • Ta opp aktuelle yrkesetiske spørsmål til debatt i organisasjonen.
 • Bidra til diskusjon om samfunn, teknologi og etikk i massemedia og eksterne fora.
 • Videreutvikle og synliggjøre NITOs arbeid med yrkesetikk.

Protokoller fra etikkomiteens møter