Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Felles digital tariffkonferanse

Hva bør du tenke på i årets forhandlinger? Meld deg på og bli forberedt til årets lønnsforhandlinger.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

På denne konferansen vil du få høre om:

  • Hva som skjedde i forhandlingene og meklingen med NHO i 2022? Hva ble resultatet? Hvilken betydning har dette har for lokale forhandlinger i år?
  • «Rikets tilstand» Hva tenker ekspertene om forhandlingene i år?
  • Lønnsstatistikken – hvordan bruke statistikken du som tillitsvalgt har tilgang til på en god måte i lønnsforhandlingene?

Det vil bli anledning til å komme med spørsmål i chatten underveis som vil bli forsøkt svart ut etter hvert innslag. Det blir også to pauser underveis.

Konferansen er felles for alle avtaleområder. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste/refusjon lønn

Dette gjelder tillitsvalgtopplæring eller andre arrangementer der det på forhånd er avtalt av NITO skal dekke/refundere kostander.

Be din arbeidsgiver bekrefte følgende opplysninger i en e-post:

Vi kan med dette bekrefte at X.X. ansatt hos oss vil bli trukket i lønn med kr XXXX ( inkudert eller ekskludert feriepenger), for fravær ifbm kurs/møte i perioden dato fra – dato til.

  • Legg ved en pdf-utskrift av e-posten fra din arbeidsgiver som dokumentasjon til ditt refusjonskrav i Unit4.
  • Du kan også bruke en kopi av din lønnslipp hvor lønnstrekket fremkommer som dokumentasjon.

Eller fyll ut skjema for tapt arbeidsfortjeneste:

Tapt arbeidsfortjeneste

Skjema signeres av arbeidsgiver og du legger det inn som vedlegg/bilag i Unit 4.

Dekning av arbeidsgivers lønnsutgifter

Du skal ikke levere dette skjemaet i Unit4, men må fylles ut dersom arbeidsgiver har betalt din lønn, og skal få denne refundert fra NITO. Utfylt skjema leveres til arbeidsgiver som sende skjema som vedlegg til faktura (uten mva) direkte til NITO.

Tap av arbeidsinntekt for selvstendig næringsdrivende

Dekning er basert på en standard G-regulert sats. Skjemaet fylles ut og legges som bilag i Unit 4.

Refusjon barnepass (600 kr døgnet)

Dekning gjelder ev. kostnader utover ordinære barnehage-, SFO- eller tilsvarende kostander, og skal være avtale med kursansvarlig i forkant. Standard sats er kr. 600 per døgn. Skjemaet må fylles ut og legges inn som vedlegg i Unit 4.

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler