Gå til innhold
Smilende tillitsvalgt med NITO logo på skjerm. Bilde Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Felles tariffkonferanse for Hedmark, Oppland og Østfold

På denne digitale samlingen får du som er tillitsvalgt de nyeste oppdateringene; Hva rører seg i NITO og hvordan blir forhandlingene i år?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Fortsatt pandemi, usikkerhet og manglende sosial kontakt er noen av årsakene til at det oppleves mer og mer krevende å jobbe fra hjemmekontoret. I konferansens første del vil vi belyse temaet hjemmekontor fra både en psykososial og en tariff-faglig vinkling. I tillegg vil direktør for forhandlinger og arbeidsliv i NITO gi deg et innblikk i forventningene for årets lønnsoppgjør.

Program

Programmet starter med en streamet fellesdel for tillitsvalgte fra alle avtaleområder. Deretter vil det bli gjennomført parallelle Teams-møter for avtaleområdene Privat, Kommune, Spekter og Stat.

Fellesdel for alle avtaleområder - streames

kl. 17.00-19.00

Hold motivasjonen oppe på hjemmekontor, Vigdis Austrheim

  • hvordan opprettholde motivasjonen på hjemmekontor?
  • tips på selvledelse på hjemmekontor
  • tips om hvordan å skille arbeidstid og fritid etc


Hjemmekontor - hvilke regler gjelder? Anne-Lise Mala Fredriksen, NITO-advokat

  • hva bør en avtale om hjemmekontor inneholde
  • hvem skal dekke utgifter?
  • gjelder yrkesskadeforsikring når du er på jobb?
  • hva kan/bør vi som tillitsvalgte ta med oss inn i forhandlinger med arbeidsgiver når det gjelder hjemmekontor?

Lønnsoppgjøret 2021, Jan Pieter Groenhof, direktør forhandlinger og arbeidsliv i NITO

Parallelle Teams-møter

kl. 19.00-20.30

Hvordan er situasjonen i arbeidslivet akkurat nå? Hvilke forutsetninger skaper det for deg som er tillitsvalgt og aktiv deltaker i beslutningsprosesser på din arbeidsplass? Temaene vil bli belyst gjennom innledning og erfaringsutveksling i separate teamsmøter for de forskjellige avtaleområdene.

Dette arrangementet gjennomføres som en stream

Du deltar via internett fra der du er på mobil, nettbrett eller PC. 

Hvordan det fungerer:

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
  2. Innen arrangementet starter får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til streamen.
  3. Arrangementet starter til oppsatt tid. 

Koble deg gjerne på i god tid for å kontrollere at alt virker.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Beth Th. Øvre

Beth Th. Øvre

Seniorrådgiver