Gå til innhold
NITO tillitsvalgtsamling - det lønner seg
< Kurs og arrangementer

Høstkonferansen 2020 - Buskerud og Telemark

Tillitsvalgt i Buskerud eller Telemark? I så fall kan du bli med på samling for alle tariffområdene på DFDS Crown Seaways Oslo - København. Hent inspirasjon og benytt anledningen til å videreutvikle NITO-nettverket ditt.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

NITO avlyser alle fysiske arrangementer

NITO opprettholder normal medlemsservice så langt det lar seg gjøre, men avlyser fra og med 12. mars alle fysiske kurs og arrangementer. Dette gjelder fram til og med 30. juni. Påmeldte deltakere vil bli kontaktet.

NITO og koronaviruset

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

fredag 30.10.2020

Feltet er påkrevd

fredag 30.10.2020 10:00-10:00

Feltet er påkrevd

fredag 30.10.2020 10:30

Feltet er påkrevd

fredag 30.10.2020 13:00

Feltet er påkrevd

Konferansen starter mens båten ligger til kai i Oslo fredag kl. 10:15 og avsluttes ved ankomst Oslo søndag kl. 10:00. Det settes opp busser fra Skien og Kongsberg for transport til båten, samt retur søndag. 

Innhold og program 

Som tillitsvalgt representerer du medlemmene på din arbeidsplass og er en viktig ambassadør for NITO. Det kan være krevende. Vi ønsker å bidra slik at du får påfyll og er trygg i rollen din. På denne samlingen byr vi på:

 • relevante tema for tillitsvalgte
 • erfaringsdeling og kompetansebygging
 • tips til din rolle som tillitsvalgt

Vi jobber for tiden med detaljplanlegging av konferansen. Programmet nedenfor vil bli oppdatert med tema og forelesere så snart det er klart. 

Om påmelding 

 • Huk av for valg av transport, legg inn informasjon om ev. allergier/spesielle behov og nasjonalitet (krav fra DFDS), samt avdelingstilhørighet / verv. Er du ikke-nordisk statsborger må vi også ha passnummeret ditt, men dette vil vi be om på et seinere tidspunkt.
 • Det er begrenset antall plasser. Alle medlemmer med yrkesaktivt medlemsskap er velkommen til å melde seg på, men tillitsvalgte vil bli prioritert ved påmelding innen fristen.
 • Alle påmeldte vil få tilbakemelding om de får plass eller ei når plassene er fordelt.
 • Utfyllende informasjon finner du i uttrekksmenyene nedenfor (klikk på tittel for å åpne/lukke).
 • Alle deltakere må huske å ta med pass som er eneste gyldig legitimasjon hos DFDS. 
Tidsplan og program

Tidsplan/program fredag:

Programmet vil bli oppdatert når tema og forelesere er endelig avklart. 

Program fredag

10:15 Registrering og enkel servering
10:35 Velkommen v/ arrangementskomiteen
10:45 Foredrag
13:00 Lunsj
14:00 Foredrag
16:00 Sunn pause – med litt å spise
Innsjekking på lugarene
16:30 
17:30 Praktisk info
17:45 Pause – egentid
19:20 Sosial samling i konferanseavdelingen
20:30 To-retters middag i restaurant Blue Riband

Program lørdag:

Fra 07:00-9:30 Frokost
09:45 Ankomst København - ut av båten for fritid og lunsj
10:00 Shuttlebuss til Nørreport (Øster Voldgade 2c)
15:15 Tilbake til båten - Shuttlebuss fra Nørreport 14:45 eller senest 15:15
15:45 Avtalevise samlinger - Erfaringer fra årets lønnsoppgjør samt fokus på avtalevise utfordringer og muligheter
17:30 Pause
17:45 Felles samling 
18:30 Pause - egentid
20:30 Tre-retters festmiddag i restaurant Blue Riband

Program Søndag:

Fra 07:00-09:30 Frokost
09:45 Ankomst Oslo og buss hjem for de som har bestilt det

Medvirkende fra sentrale tariffutvalg:

 • NITO Privat
 • NITO Spekter
 • NITO Stat
 • NITO Kommune
Tider og stoppesteder for buss til/fra Oslo

Bussavgang fra startutgangspunkt er eksakt, men avhengig av trafikksituasjonen kan tidene utover bli forskjøvet noe. Alle bes møte opp i tilstrekkelig tid før oppsatt avgang. Stoppested for buss registreres i påmeldingen.

Blir det endringer i forhold det du har oppgitt i påmeldingen må du gi beskjed til . Eventuelle endringer kvelden før/samme dag meldes til kontaktpersoner på bussene. Navn og kontaktinformasjon legges ut i forkant av konferansen.

Tider og stopp fra Kongsberg

 • 08:00 Knutepunkt Kongsberg
 • 08:20 Langebru Gjestegård
 • 08:30 Nedre Eiker kirke
 • 08.35 Tollefshagen
 • 08:50 Drammen rutebilstasjon turbussperrongen
 • 09:00 Shell-stasjonen på Kjellstad/Lierstranda
 • 09:15 Asker stasjon sentrumssiden

Tider og stopp fra Skien

 • 07:15 Landmannstorget, Skien  
 • Nenset   
 • Nedlagt bomstasjon på vestsiden mellom Tollnes og Porsgrunn
 • 07:30 Raschebakken (NITO-huset)  
 • Eidanger
 • 07:40 Moheim
 • 07:55 Farriseidet
 • 08:00 Ringdalkrysset
 • 08:10 Fokserød

Retur med samme stoppesteder tilbake søndag formiddag

Tips til aktiviteter i København

Når vi ankommer København er det klart for å ta shuttlebuss til Nørreport (Øster Voldgade 2c) eller en gåtur til sentrum. For å komme tilbake til båten kan vi bruke Shuttlebuss fra Nørreport kl. 14.45 eller kl. 15.15.

Vi oppfordrer deltakerne til å finne på noe sammen. Her er lenker til noen aktuelle ting å gjøre:

Arrangementskomiteen

Buskerud: 

Erik Olaf Johannessen (Privat), mobil 91801407
Toralf Emil Hagen (Kommune), mobil 92015406
Vivi-Ann Tennfjord (Spekter), mobil 95975754 

Telemark:

Tore Borlaug (Privat), mobil 91562734
Hildegunn Hegna Haugen (Stat), mobil 48242134 
Gunnvor Boxaspen Svartdal (Kommune), mobil 98210008 

Vi gjør oppmerksom på at egenandeler kan bli fakturert ved ev. manglende oppmøte/ikke meldt avbud.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Flere kurs og konferanser for tillitsvalgte i Buskerud og Telemark