Gå til innhold
Forhandling Foto:Tom Haga
< Kurs og arrangementer

Bli en bedre forhandler - Ålesund

Bedre lønn og bedre betingelser - vær godt rustet før du går inn i forhandlinger med ledelsen. Lær hvordan du blir bedre til å forhandle.

Avlyst

Få tips av en dreven forhandler


Per Koen Kolstad er regionsjef i NITO Midt, han har lang erfaring som tillitsvalgt fra sine tidligere verv, og er en dreven forhandlingsrådgiver.

Gjennom forelesning og rollespill får du kunnskap og praktisk øvelse. Det du lærer er nyttig å ta med inn i årlige lønnsforhandlinger.

  • Forberedelse til forhandlinger
  • Praktisk trening i hele forhandlingsprosessen
  • Øv deg som forhandler og få umiddelbare tilbakemeldinger

PRAKTISK

NITO dekker reise og eventuell tapt arbeidsfortjeneste. 

Dersom du deltar på NITO Intro 1 dagen før, kan du få dekket overnatting.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs