Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Konflikthåndtering - Problem og løsning

Ønsker du å bli bedre til å løse konflikter? Dette to-dagers kurset tar utgangspunkt i konflikter du som deltaker selv har opplevd eller står oppe i.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Quality Hotel River Station

Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Vi undersøker hva som fører til konflikt og diskuterer hva den enkelte kan gjøre for å nedskalere eller løse konflikten på en konstruktiv måte. Vi knytter korte bolker med teori om konflikt og kommunikasjon til de praktiske eksemplene underveis.   

Kurset er for tillitsvalgte i NITO og selv om mye av teorien vil gjelde for alle typer konflikter, vil vi hovedsakelig ta utgangspunkt i konflikter som tillitsvalgte opplever. Det kan for eksempel være:  

  • Konfliktsituasjoner opp mot ledelsen 
  • Vanskelige samtaler, for eksempel hvis du bistår et medlem i samtaler om sykefravær, tilrettelegging, arbeidsmiljø og konflikt 
  • Håndtering av konfliktsituasjoner med "vanskelige" personer. 

Du kan forvente å sitte igjen med flere praktiske ferdigheter for hvordan du kan håndtere konfliktfylte situasjoner, og forhåpentligvis også med mer pågangsmot og tro på at problemet kan løses.  

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Obs!


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på nito.no/min-side (krever pålogging). 

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: