Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Konflikthåndtering

Vet du hva som forventes av deg som tillitsvalgt i konfliktsituasjoner på arbeidsplassen? Som tillitsvalgt vil du før eller senere bli involvert i konflikter, og da bør du vite hvordan du skal opptre. Hva er din rolle og hvilket ansvar har du?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

19. mar - 20. mar / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
Hotell er påkrevd

 
* Påkrevd felt

I rollen som tillitsvalgt er det viktig å vite hvem som skal gjøre hva. Har du tilstrekkelig kompetanse i håndtering av konflikter på arbeidsplassen? Har du nok kunnskap om hvordan mobbing/trakassering bør håndteres?

Målsettingen for kurset er:

  • Økt trygghet i rollen som tillitsvalgt. Avklare rammebetingelser og hva som forventes av deg, handlingsrommet og muligheter i håndtering av konflikter.
  • Tydeliggjøre utfordringer i rollen som tillitsvalgt og få innspill til hvordan utfordringene kan løses.
  • Å identifisere en konflikt som krever håndtering.
  • Få mer kunnskap om konfliktenes årsaker og utviklingsforløp.
  • Kompetanseheving i konflikthåndtering – roller, ansvar, rammebetingelser, teori, metoder, perspektiver og verktøy til praktisk bruk i konflikthåndtering.
  • Gi og motta innspill i konkrete konfliktsaker inkludert erfaringsutveksling.
  • Økt kompetanse innen kommunikasjon og tilbakemeldinger.
  • Innsikt i hvordan virksomheten skal håndtere mobbing og trakassering, og sikre en forsvarlig saksgang.

I en konstruktiv håndtering av konflikter, mobbing og trakassering er det nødvendig både å forstå hvordan vi mennesker tenker og handler, og litt om de juridiske bestemmelser som regulerer dette.

Kurset gjennomføres med en representant fra NITO sammen med arbeids- og organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes. Han har en omfattende erfaring blant annet med konflikthåndtering, mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Han har god kjennskap til tillitsvalgtes rolle og utfordringer.

Kurset gjennomføres med en blanding av forelesning, gruppearbeid, plenumsrefleksjon og casearbeid.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

Du vil motta en bekreftelse fra NITO med program, deltakerliste og billettbestillingsskjema etter påmeldingsfristen. Flybilletter skal ikke bestilles før du har mottatt bekreftelsen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: