Gå til innhold
Bli med på lokal tariffkonferanse. NITO-folk på møte. Foto: Tom Haga.
< Kurs og arrangementer

Lokal tariffkonferanse i Agder

Hvordan bygger vi opp et godt team etter pandemi og hjemmekontor? Hvordan kan pandemien ha påvirket den framtidige arbeidshverdagen vår?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 07.12.2021 16:00-15:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

 

Tema på årets konferanse er teambuilding og kultur i den digitale hverdagen. I tillegg får du høre mer om hva som legges til grunn ved opptak av NITO-medlemmer uten formell utdannelse. Dette er et spørsmål som tillitsvalgte møter på arbeidsplassen.

Siste del av konferansen har vi egne tariffmøter for de ulike avtaleområdene. Send gjerne inn spørsmål eller tema du ønsker skal tas opp til din lokale tariffleder i ditt avtaleområde.

Vi er tidlig ute med invitasjon da vi antar at påmeldinger til konferansen fyller seg fort opp - mange ser fram til å fysisk møtes. Meld deg på og kryss av i kalenderen.

Program tirsdag
 • 15.45-16.25 Registrering og bespisning.
 • 16.30 Velkommen og presentasjonsrunde av alle deltakere. Teambuilding og kultur i den digitale hverdag ved Tønnes H. Thomstad, grunnlegger og styreleder i Turnaround.

Hvordan bygger vi opp et godt team etter pandemi og hjemmekontor?

Hvordan kan pandemien ha påvirket den framtidige arbeidshverdagen vår?

Flere arbeidsgivere snakker nå om at det kan åpnes opp for delvis hjemmekontor også etter post-pandemi. Hva gjør dette med oss med tanke på framtidig arbeidsmiljø og kultur?

Kort avstand mellom ledelse og ansatte, i hvilken grad har dette vært en styrke / utfordring under pandemien?

 • 18.45 Avslutning.
 • 19.00 Pause.
 • 19.45 Samling ved baren.
 • 20.00 Middag.

Etter middagen samles vi igjen i baren og har litt attåt bestående av uformell prat og overraskelser.

Program onsdag
 • 08.30 Velkommen og gjennomgang av dagens program.
 • 08.45 Tryg og Nordea kommer med nyheter, og det blir anledning til å ta en prat med dem i pausen/lunsjen.
 • 09.00 Vi fortsetter med en gjennomgang av arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen etter nedstenging og pandemien. Vi går gjennom de viktigste handlingene som bygger gode team og gjennomfører en erfaringsdeling på hva som er viktig etter pandemien. 

Hvilke tiltak må gjøres for å skape et godt team etter pandemien?

Hvilke erfaringer kan vi ta med oss som kan føre til nye former for samarbeid?

Hvordan kan vi benytte hjemmekontor til beste for ansatte og organisasjonen?

Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å skape et enda bedre miljø som tillitsvalgt, ansatt og kollega?

Tønnes H. Thomstad fra Turnaround leder erfaringsdelingen.

 • 09.30 Pause med utsjekk.
 • 11.10 Avslutning ved Tønnes H. Thomstad.
 • 11.15 Lunsj.
 • 12.15 Hva er kriteriene for opptak av medlemmer uten formell utdannelse?

Hva er kriterier for opptak av medlemmer uten formell utdannelse? NITOs opptaksteam tar en individuell og helhetlig vurdering når søknadene kommer inn. Hva er greit for deg som tillitsvalgt å vite når du får spørsmål om medlemskap på arbeidsplassen og lurer du på noe om NITOs opptakskriterier? Ved Linn Siren Trømborg, NITO.

 • 12.45 Egne møter for de ulike tariffområdene. Hvert område avslutter tariffkonferansen etter endt møtet. Vi kommer tilbake med temaer til hvert enkelt tariffområde.
 • Senest 15.30 Slutt for denne gang og vel hjem.

Egenandel ved manglende oppmøte/avbud 

Vi gjør oppmerksom på at egenandeler kan bli fakturert ved manglende oppmøte / ikke meldt avbud.

Gerd Langmyr

Seniorrådgiver

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Andre aktuelle arrangementer i Agder