Gå til innhold
Deltakere på konferanse
< Kurs og arrangementer

Lokal tariffkonferanse i Agder

Hvordan bygger vi opp et godt team etter pandemi og hjemmekontor? Hvordan kan pandemien ha påvirket den framtidige arbeidshverdagen vår?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 20.09.2022 16:00-15:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Tema på konferansen er teambuilding og kultur i den digitale hverdagen. I tillegg får du høre mer om hva som legges til grunn ved opptak av NITO-medlemmer uten formell utdannelse. Dette er et spørsmål som tillitsvalgte møter på arbeidsplassen.

Program tirsdag
 • 15.45-16.25 Registrering og bespisning.
 • 16.30 Velkommen og presentasjonsrunde av alle deltakere.

Teambuilding og kultur i den digitale hverdagen ved Tønnes H. Thomstad, grunnlegger og styreleder i Turnaround:

 • Hvordan bygger vi opp et godt team etter pandemi og hjemmekontor?
 • Hvordan kan pandemien ha påvirket den framtidige arbeidshverdagen vår?
 • Flere arbeidsgivere snakker om at det kan åpnes opp for delvis hjemmekontor også etter post-pandemi. Hva gjør dette med oss med tanke på framtidig arbeidsmiljø og kultur?
 • Kort avstand mellom ledelse og ansatte, i hvilken grad har dette vært en styrke / utfordring under pandemien?

 

 • 18.45 Avslutning.
 • 19.00 Pause.
 • 19.45 Samling ved baren.
 • 20.00 Middag.

Etter middagen samles vi igjen i baren og har litt attåt bestående av uformell prat og overraskelser.

Program onsdag
 • 08.30 Velkommen og gjennomgang av dagens program.
 • 08.45 Tryg og Nordea kommer med nyheter, og det blir anledning til å ta en prat med dem i pausen / lunsjen.
 • 09.00 Vi fortsetter med en gjennomgang av arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen etter pandemien. Vi går gjennom de viktigste handlingene som bygger gode team og gjennomfører en erfaringsdeling på hva som er viktig etter pandemien.
 • Hvilke tiltak må gjøres for å skape et godt team etter pandemien?
 • Hvilke erfaringer kan vi ta med oss som kan føre til nye former for samarbeid?
 • Hvordan kan vi benytte hjemmekontor til beste for ansatte og organisasjonen?
 • Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å skape et enda bedre miljø som tillitsvalgt, ansatt og kollega?

Tønnes H. Thomstad fra Turnaround leder erfaringsdelingen.

 • 09.30 Pause med utsjekk.
 • 11.10 Avslutning ved Tønnes H. Thomstad.
 • 11.15 Lunsj.
 • 12.15 Hva er kriteriene for opptak av medlemmer uten formell utdannelse?
  NITOs opptaksteam tar en individuell og helhetlig vurdering når søknadene kommer inn.
 • Hva er greit for deg som tillitsvalgt å vite når du får spørsmål om medlemskap på arbeidsplassen og lurer du på noe om NITOs opptakskriterier? Ved NITOs opptaksteam (via teams).
 • 12.45 Vi tar en diskusjon / dialog mellom tarifflederne og tillitsvalgte der vi spør oss:
 • Hvorfor være medlem i NITO? 
 • Hvorfor er det viktig å bli flere fagorganiserte og tillitsvalgte?
 • Og til slutt - hva ønsker dere fra oss som er tillitsvalgte i tariffutvalgene og i avdelingsstyret?

Temaene diskuteres i plenum, deretter fortsetter vi i de ulike tariffområdene.

I siste del av konferansen vil det være tariffmøter for de ulike avtaleområdene.

 • Send gjerne inn spørsmål eller tema du ønsker skal tas opp til din lokale tariffleder i ditt avtaleområde.
 • Vi har fått reservert 51 rom, så da blir det første mann til mølla for muligheter til overnatting. Det legges også opp til å velge dagskonferanser, se påmeldingsskjema. 

Gerd Langmyr

Seniorrådgiver

Egenandel ved manglende oppmøte/avbud 

Vi gjør oppmerksom på at egenandeler kan bli fakturert ved manglende oppmøte / ikke meldt avbud.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Aktuelle NITO-arrangementer i Agder

Benytt anledningen, sjekk ut og meld deg på flere arrangementer med det samme.