Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Lokal tariffkonferanse

Meld deg på vårens tariffkonferanse og få påfyll til din rolle som tillitsvalgt i NITO.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

Viktig møteplass

Tidlig mulighet. Meld deg på nå for å sikre at du får plass på denne viktige samlingen for deg som bedriftsgruppetilillitsvalgt. Begrenset antall plasser.

Sted

Samlingen holdes på Inspiria science center. Bli godt kjent med andre tillitsvalgte i samme situasjon som deg.

På denne tillitsvalgtsamling får du den oppgraderingen du trenger som tillitsvalgt, og en gylden mulighet for nettverksbygging.

Program

Programmet legger opp til hyggelig og lærerik samling for tillitsvalgte i NITOs bedriftsgrupper. Dagen vil inkludere faglig påfyll, sosial samling og hyggelige tillitsvalgtkollegaer.

Detaljert program kommer, men vil blant annet inneholde

  • Innledning med nytt fra NITO sentralt
  • Tema Forhandlingsteknikk i praksis
  • Inndeling i privat og offentlig avtaleområde – årets lønnsoppgjør

Arrangør

  • NITO Østfold

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

Beth Th. Øvre

Seniorrådgiver

For deg som er tillitsvalgt

(krever pålogging)

Tillitsvalgtsamling

Tillitsvalgtsamlinger, regionalt eller lokalt, er samlinger hvor tillitsvalgte i bedriftsgruppene møtes og utveksler erfaring - i og på tvers av sektoren man jobber i. Tariffkonferanse er det samme som en tillitsvalgtsamling.

Sikkerhetsoppdatering

Dette er en arena for deg som tillitsvalgt i en bedriftsgruppe, til å få siste oppdatering på hva som rører seg i NITO og forhandlinger framover.

Møteplass

Disse samlingene er viktige møteplasser for deg som er engasjert som tillitsvalgt i NITO der erfaring og strategi blir diskutert i formelle og uformelle møterom.

Tillitsvalgtsamlinger er ofte også sektorinndelt, slik at du som bedriftsgruppetillitsvalgt får god og tilpasset oppdatering direkte tilknyttet din hverdag.

Lokalt tariffutvalg 

De lokale avtaleutvalgene i NITO er første rekke, og skal ivareta bedriftsgruppenes og medlemmers interesser vedrørende lønn og arbeidsvilkår. Sammen med lokalkontoret arrangerer NITOs lokale avtaleutvalg konferanser og temamøter slik at du som tillitsvalgt alltid skal være oppdatert og best mulig i stand til å gjøre det viktige arbeidet i bedriftsgruppen din.