Gå til innhold
NITO Nordland

Lokal tariffkonferanse Nordland

Varsling og varslingsrutiner er tema for årets konferanse, og er felles for alle avtaleområder. På denne konferansene får du utveksle erfaringer og bygge nettverk. Det er årets viktigste møteplass for deg som tillitsvalgt.

Påmelding skjer på felles påmeldingsside.

ta meg til påmeldingssiden

  • Stift nye bekjentskap
  • Bli tryggere som tillitsvalgt
  • Lær om varsling
  • Bygg på din kompetanse
  • m.m.

Program lokal tariffkonferanse

Den lokale tariffkonferansen vil også i år arrangeres i forbindelse med Årsmøtet til avdelingen, og Næringskonferansen i Nord. Begge arrangementene er dagen før den lokale tariffkonfernasen og vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å delta på alle tre arrangementene.

Se informasjon nederst på siden vedrørende reisebestilling og dekning av kostnader for tillitsvalgte. 

Det er gratis for våre tillitsvalgte å delta på konferansen. Avdelingen dekker reise, opphold og evt. tapt arbeidsfortjeneste dersom du også deltar på årsmøtet. For reisebestilling må NITOs reisebestillingsskjema benyttes. Dette finner du her på nettsidene >>. Her finner du også skjemaer for refusjoner i forbindelse med din deltakelse.

Prosjektnummer som skal oppgis avhenger av ditt avtaleområde:

L020 - Privat
L022 - Kommune
L024 - Stat
L025 - KS Energi
L026 - Spekter Helse