Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Midtnorsk ingeniørkonferanse 2023

Lønnsutvikling, automatisering, bærekraftig utvikling og grønnvasking er stikkord for årets Midtnorsk ingeniørkonferanse. Her møter du også roboten Pepper.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Scandic Parken Hotel

Hotell er påkrevd

Aktiviteter

lørdag 28.01.2023 09:00-09:25

lørdag 28.01.2023 09:30-09:55

lørdag 28.01.2023 10:00-10:25

lørdag 28.01.2023 15:20-17:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

 
* Påkrevd felt

Midtnorsk ingeniørkonfranse samler ingeniører og teknologer fra Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Program lørdag 28. januar

Før konferansestart vil det være mulighet til å besøke kommunikasjonsbunkersene i byfjellet. Mer info i påmeldingsskjemaet.

11:00 Åpning av konferansen v/ Knut Ekroll, avdelingsleder i NITO Møre og Romsdal

11:05 Nytt fra NITOs hovedstyret v/ Kjetil Lein, visepresident i NITO

11:30 Den økonomiske utviklingen i Norge og verden v/ Petter Teigen, seniorrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i NITO 

12:00 Blir mange fristet til grønnvasking? Hvordan avsløre de useriøse aktørene? V/ Andreas Strømsheim, fagsjef i næringspolitisk seksjon i NELFO

13:00 Lunsj

14:00 Automatisering og kunstig intelligens i sykehus v/ Brit Viddal, avdelingssjef for avdeling for medisinsk biokjemi i Helse Møre og Romsdal

15:20 Avtalevise tariffkonferanser

17:00 Avslutning faglig program

19:00 Aperitiff og festmiddag, minikonsert med Amanda Tenfjord

Program søndag 29. januar

Roboten Pepper gjester Midtnorsk ingeniørkonferanse. Pepper vil intervjue utvalgte deltakere om ingeniørenes rolle i det grønne skiftet.  

09:30 Roboten Pepper møter medlemmer

10:30 Sirkulær økonomi og sirkulære systemer for et bærekraftig Møre og Romsdal v/ Annik Magerholm Fet, viserektor og professor NTNU i Ålesund

12:00 Vil du ha høyere lønn? Vet du hvordan du bruker lønnsstatistikken v/ Per Koen Kolstad, regionssjeg NITO Midt og Bjørn Wannebo, bedriftsgrupperådgiver NITO Midt

13:00 Lunsj

Praktisk

  • Du vil motta en e-post fra NITO med bekreftelse av plass.
  • Les NITOs reisepolicy
  • Reise og overnatting dekkes for medlemmer som deltar på hele programmet både lørdag og søndag.
  • Tilreisende med lang reisevei kan legge inn ønske om overnatting fra fredag til lørdag.
  • Det vil bli satt opp buss fra Steinkjer/Trondheim med mulighet for påstigning underveis.
  • Bruk av egen bil må avtales.
  • Skjemaer for refusjoner i forbindelse med din deltakelse:  Reiseregningsskjema og reisebestilling.
  • Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes kun for tillitsvalgte.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Hva dekker NITO?

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte som deltar på tillitsvalgtkurs.

Viktig om no-show på gratisarrangement

Om du er påmeldt og ombestemmer deg eller ikke kan delta, kan du melde deg av arrangementet på Min side.

Uteblir du fra arrangementet eller ikke melder frafall innen påmeldingsfristen, kan du bli fakturert din andel av arrangementets kostnad.

Andre aktuelle arrangementer