Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Webinar: Digitalisering, etikk og kunstig intelligens

- Hva skjer med jobbene våre og hvorfor må etikken være med? Pandemien har ført til norske sjumilssteg i digitalisering, utvikling og bruk av teknologi det siste året. Vi ser at maskiner utstyrt med kunstig intelligens kan ta over stadig flere og mer avanserte oppgaver, og det er ingen tvil om at kunstig intelligens vil påvirke arbeidsmarkedet de kommende årene. Gode arenaer for tverrfaglig diskusjon om dilemmaer er viktig når teknologien gir oss tilnærmet ubegrensede muligheter

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Du møter:

  • Anne Siri Koksrud, Teknologirådet, som tar utgangspunkt i situasjonen etter snart et år preget av covid-19, og presenterer deler av Teknologirådets rapport Hva skjer med jobbene våre. Anne Siri leder Teknologirådets prosjekter om framtidas arbeidsliv, kunstig intelligens i helse og strategisk framtidsanalyse.
  • Bjørn Tore Sund, NITOs Etikkomitè, som  deler noen av sine tanker om hvorfor etikk og kunstig intelligens er utfordrende og hvordan vi kan jobbe med temaet.

Når du deltar på webinaret gir det deg:

  • Nyttig kunnskap om hvilke muligheter dagens teknologi har til å endre framtidas arbeidsliv
  • Innsikt i hvordan og hvorfor etikk er viktig ved utvikling og implementering av kunstig intelligenssystemer

Du vil få mulighet til å sende inn dine spørsmål til innlederne enten i forkant eller i løpet av webinaret og få svar på det du lurer på.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Praktisk informasjon:


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på www.nito.no/min-side (krever pålogging).