Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Nettkurs: Etikk

Det å være tillitsvalgt byr på en rekke etiske spørsmål, og det å være tillitsvalgt i 2021 byr også på noen nye – som digitalisering, hjemmekontor, spissede ytringer i sosiale medier

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Tidspunkter for kurset:

16. februar kl. 1200-1500 og

17. februar kl. 0900-1100

 

Som tillitsvalgt er det avgjørende å nærme seg spørsmål og utfordringer på en profesjonell måte. I den forstand at vi har en forståelse av hvilke verdier vi representerer som tillitsvalgte, at vi har en forståelse for hvordan det kan legge føringer for hvordan vi bør gå fram i møte med berørte parter og at det også kan berøre andre aspekter av ens eget liv.

Digitaliseringen og bruk av digitale kanaler både privat og profesjonelt har skutt fart under pandemien. Når nordmenns grenser mellom ytringsfrihet, trakassering og hetsing heller ikke har felles referanserammer, møter vi nye spørsmål og problemstillinger. 

Da er det greit å vite at etikken er et verktøy som er godt egnet til å benytte for å reflektere systematisk over spørsmål og problemstillinger. 

Du vil møte:

 • Einar Øverenget, Professor i Filosofi, Høgskolen i Innlandet, og en av Norges mest engasjerende filosofer
  Einar gir oss et spennende og inspirerende møte med etikk i norsk arbeidsliv anno 2021, spesielt rettet mot ingeniører og teknologer.
 • Kjersti Løken Stavrum, Leder av Ytringsfrihetskommisjonen og Adm.dir. Tinius Trust.  
  Kjersti diskuterer ytringsfrihet i et bredt perspektiv. 
 • Hanne Sofie Lindahl, Politisk rådgiver, Amnesty International Norge. Hanne Sofie belyser hvilke konsekvenser netthets kan ha for ytringsfrihet. 
 • Eva Solem, Samfunnsviter og coach, Turnaround.
  Eva deler sin kunnskap om hverdagspraksis som bidrar til likeverd og inkludering. 

Når du deltar på kurset, gir det deg:

 • Kunnskap om begreper og modeller som kan være til hjelp for å reflektere systematisk over ulike dilemma du kan møte både privat og på jobb. 
 • Kjennskap til «Navigasjonshjulet», - et verktøy som hjelper oss å ivareta forståelse for en rekke perspektiver når vi står overfor etiske spørsmål og problemstillinger. 
 • Kunnskap om ytringsfrihetens betydning i teori og praksis. 
   
  Kurset gir mulighet til egen refleksjon, erfaringsutveksling og diskusjon om etiske problemstillinger.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Praktisk informasjon:


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på www.nito.no/min-side (krever pålogging).