Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

NITO Intro 2 - Kommune, Stat og Spekter 23. - 31. august

Som tillitsvalgt i din bedriftsgruppe har du en ansvarsfull rolle. NITO Intro 2 er del av grunnopplæringen for tillitsvalgte i NITO, utviklet for å styrke deg i rollen. I kurset lærer du hvordan du organiserer og drifter bedriftsgruppen, hvordan samarbeidet med ledelsen kan legges opp, hva du kan gjøre for medlemmer som trenger hjelp, og hvordan dere forbereder og gjennomfører de lokale lønnsforhandlingene.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 

Kurset er digitalt og består av moduler du gjennomfører på egen hånd, i tillegg til live plenumssesjoner og gruppearbeid via Teams. Slik blir du også kjent med andre deltagere, og kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap mens dere løser oppgaver i kurset. Du oppfordres til å ha kamera på under livesesjonene. Undervisningen er lagt opp med mye casebasert gruppearbeid, så vær forberedt på å delta aktivt.    
 
For å få kurset godkjent, må du være med på alle livesesjonene og du må på egen hånd komme deg gjennom de digitale modulene i læringsstien. Alle modulene og livesesjonene må gjennomføres i løpet av kursperioden (det er ikke mulig å hoppe over eller ta deler igjen senere).

Dato

23. - 31. august 2021

Liveundervisningen vil foregå på følgende tidspunkter:  
Uke 1

Tirsdag kl. 09.00 - 13.00  
Torsdag kl. 09.00 - 13.00 

Uke 2

Mandag kl. 09.00 - 14.00 
Tirsdag kl. 09.00 - 12.00   
 
Deltagelse forutsetter at du har tilgang på Teams.  
 
Legg inn tidspunktene for liveundervisning i kalenderen din (med status opptatt). 
I tillegg må du ha tid til å gjennomføre digitale moduler på egen hånd på dagene mellom live-øktene, ca. en time om dagen, til sammen fem timer.

Praktisk informasjon:


Du melder deg på kurset ved å benytte påmeldingsknappen. Når kursdato nærmer seg får du tilsendt lenke med tilgang til kurset. 

Når nettkurset er gjennomført vil kurset være oppført på www.nito.no/min-side (krever pålogging). 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalen mellom NITO og NHO § 5-11 at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at Tillitsvalgte på arbeidsstedet og tilsatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs/konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs/konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalen i Staten § 38-40.

Mer om avtaler og overenskomster i staten.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Kommune (ikke Oslo Kommune)

Det følger av hovedavtalen KS-området §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. Videre; Ved slik opplæring gis permisjon med hel eller delvis lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene Kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.

SAN / Spekter

 

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i:

c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/ forening, hovedorganisasjon eller opplysnings-organisasjon.

Videre: (…) For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn.

Dersom du blir trukket i lønn på grunn av fravær i forbindelse med deltagelse på kurs i regi av NITO, vil NITO dekke tapt arbeidsfortjeneste.